Stockmanns CSR-rapport belönades

Stockmanns CSR-rapport 2014 tilldelades ett hedersomnämnande i den finska ansvarsrapporteringstävlingen i serien Leverskedjan.

Erkännandet publicerades i samband med den finska ansvarsrapporteringstävlingens prisutdelning på onsdag den 25 november 2015 i Ständerhuset i Helsingfors. I tävlingen delades pris i fem olika tävlingsserier: skattefotavtryck, mänskliga rättigheter, mångfald, cirkulär ekonomi och leveranskedjor. I tävlingen bedömdes sammanlagt 173 företags och organisationers rapporter. Hela tävlingen vann Stora Ensos hållbarhetsredovsining.

Tävlingens jury ansåg att en ansvarsfull leveranskedja är en av prioriteringarna i Stockmanns ansvararbete, vilket återspeglas bra i bolagets rapport. Stockmann har verksamhetsprinciper för leverantörerna som bygger på BSCI-initiativet, och de krav som ställs på leverantörer har beskrivits utförligt i rapporten. Fabriker i riskländer som ingår i Stockmanns leveranskedja genomgår regelbundna granskningar utförda av bolaget eller av tredje part. Resultaten av auditeringarna rapporteras med jämförelsesiffror från två år. Både Stockmann och Lindex som hör till koncernen har publicerat sina fabrikslistor. Utmaningar relaterade till leveranskedjan samt risker och åtgärder för att tackla dem har rapporterats omfattande och på ett öppet sätt. Resultaten av BSCI-auditeringar har rapporterats med jämförelsesiffror, även om resultaten har försämrats jämfört med föregående år. Stockmanns rapportering är berättande, tillförlitlig, öppen och fräsch.

På bilden Stockmanns CSR specialist Johanna Stenbäck som tog emot hedersomnämnandet i Ständerhuset.

Tillbaka