Omvandling av 42 549 Stockmanns A-aktier till B-aktier

Helsingfors, Finland, 2015-11-13 14:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Förändringar i aktiekapital och röster 13.11.2015 kl. 15.45 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har vid sitt möte den 27 oktober 2015 godkänt en aktieägares begäran om omvandling av 42 549 av Stockmanns A-aktier till B-aktier enligt den 3:e paragrafen i bolagsordningen.

Efter omvandlingen uppgår bolagets antal A-aktier till 30 553 216 och B-aktiernas antal till 41 495 467. Omvandlingarna påverkade inte det totala antalet aktier, vilket är
72 048 683. Röstmängden för bolagets aktier uppgår efter omvandlingen till 347 027 627.

Aktieomvandlingarna infördes i handelsregistret den 13 november 2015. De omvandlade aktierna blir föremål för offentlig handel på Nasdaq Helsinki tillsammans med gamla aktier från och med den 16 november 2015.

Närmare information:
Saara Lifflander, jurist, tel. +358 9 121 3227

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka