Stockmannkoncernens försäljning i oktober 2015

Helsingfors, Finland, 2015-11-12 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.11.2015 kl. 12.30 EET

Stockmannkoncernens försäljning i oktober 2015 uppgick till 170,2 miljoner euro. Stockmann har under året sålt Seppälä och Akademiska Bokhandeln och erbjuder inte längre själv elektronikprodukter i sina varuhus. Försäljningen exklusive dessa affärsverksamheter ökade med 0,3 procent enligt jämförbara valutakurser. På grund av den mycket svaga ryska rubeln, minskade försäljningen i euro exklusive Seppälä, böcker och elektronik med 6,5 procent. Oktober hade en försäljningsdag mindre än året innan i Finland pga. timingen av alla helgons dag.

Stockmann Retail
Stockmann Retails försäljning, exklusive böcker och elektronik i varuhusen, minskade med 2,7 procent enligt jämförbara valutakurser. Galna Dagar-kampanjen lyckades bra med en jämförbar tillväxt på 4,0 procent. På grund av den svaga ryska rubeln minskade försäljningen i oktober i euro, exklusive böcker och elektronik, med 11,1 procent.

I Finland minskade försäljningen i varuhusen exklusive böcker och elektronik med 4,6 procent. Inkluderande dessa produktområden och Hobby Hall, minskade försäljningen med 16,2 procent.

I utlandet ökade försäljningen med 3,5 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen i rubel i Ryssland ökade, men försäljningen i Baltikum minskade. På grund av den svaga ryska rubeln, minskade försäljningen i euro med 19,5 procent.

Lindex
Lindex försäljning ökade med 7,8 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade på alla marknader utom i Ryssland och Polen, där Lindex har stängt butiker under året. Försäljningen i euro ökade med 4,1 procent.

Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.


Försäljningen (exklusive moms) i oktober

  10/2015
Me
Förändr.-% 1-10/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 73,6 -16,2 508,4 -10,7
Stockmann Retail, utlandet 39,3 -19,5 223,9 -20,3
Stockmann Retail, totalt 112,9 -17,4 732,3 -13,9
Lindex, totalt 57,3 4,1 522,9 -1,2
Finland, totalt* 79,5 -19,5 578,2 -15,0
Finland, exkl. Seppälä 79,5 -15,1 566,3 -9,8
Utlandet, totalt* 90,7 -9,2 693,1 -10,7
Utlandet, exkl. Seppälä 90,7 -7,4 688,9 -8,4
Stockmann totalt* 170,2 -14,3 1 271,3 -12,7
Stockmann, totalt exkl. Seppälä 170,2 -11,2 1 255,2 -9,0


* Inkluderar Seppälä t.o.m. den 31 mars 2015.
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka