Vi är med om att sprida julglädje till seniorer

Stockmann deltar i kampanjen ”Var en julgubbe för en senior”, som arrangeras av Home Instead Seniorihoiva. I kampanjen utdelas donationer i form av julblommor till seniorer. Till mottagare av blomförsändelserna har valts ensamma åldringar med små tillgångar, vilka särskilt gläds åt att någon kommer ihåg dem.

Du kan delta i kampanjen genom att under kampanjperioden 10.11–24.12.2015 köpa en donationsblomma i trädgårdsavdelningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum. Om du vill, kan du också lämna en personlig julhälsning som levereras tillsammans med julblomman. Blommorna levereras till mottagarna veckan före jul.

Närmare information om kampanjen:
www.homeinstead.fi

Tillbaka