Stockmann förbättrade sitt resultat i CDP-klimatundersökningen

Internationella investerares klimatinitiativ, Carbon Disclosure Project (CDP), publicerade den 15 oktober 2014 en utvärdering om de största nordiska bolagens rapportering om utsläpp av växthusgaser och kontrollering av dem. 

Stockmann fick i enkäten ett bra resultat: 93 B. Ett högt poängtal (skala från 0-100) kräver att företaget kan ge detaljerad information om mätningen och hanteringen av koldioxidavtryck. Bokstaven B (skala A-E) visar att hanteringen av växthusgasutsläpp är under kontroll. 

Stockmanns poängtal 93/100 är långt över det nordiska genomsnittet (80), och en betydande förbättring av koncernens resultat för föregående år (84 C). I sin egen kategori "Consumer Discretionary" fick Stockmann det bästa resultatet bland finska bolag och i nordisk jämförelse var bolaget återigen på andra plats. 

Stockmann gör en årlig kolidioxidfotavtrycksberäkning och svarar utifrån den på CDP-klimatundersökningen. Att bromsa klimatförändringen och uppställandet av utsläppsmål kommer fortsättningsvis att vara en viktig del av Stockmanns CSR-arbete och miljöstrategi. 

Läs mer om Stockmanns koldioxidutsläpp

Ytterligare information: csr@stockmann.com

Tillbaka