Stockmannkoncernens försäljning i september och Galna Dagar-kampanjen i oktober 2015

Helsingfors, Finland, 2015-10-13 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.10.2015 kl. 11.30 EET

Stockmannkoncernens försäljning i september 2015 uppgick till 111,7 miljoner euro. Enligt jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 2,5 procent då siffrorna inte inkluderar Seppälä. Den ryska rubeln försvagades i september med 52,5 procent jämfört med året innan, och som en följd av detta minskade försäljningen i euro exklusive Seppälä med 8,4 procent.

Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser minskade Stockmann Retails försäljning med 10,9 procent. På grund av den svaga ryska rubeln minskade försäljningen i euro med 17,7 procent.

I Finland minskade försäljningen med 11,3 procent. Minskningen berodde huvudsakligen på avståendet från den egna elektronikförsäljningen. Varuhusens försäljning exklusive elektronik minskade med 4 procent. Inom produktkategorin mode var Stockmanns försäljning dock bättre än den svaga allmänna marknadsutvecklingen.

I utlandet minskade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 9,5 procent. På grund av den avsevärt svagare ryska rubeln minskade försäljningen i euro med 31,3 procent.

Lindex
Lindex försäljning ökade med 6,9 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade på de flesta marknaderna, och särskilt bra på den största marknaden, Sverige. Försäljningen i euro ökade med 3,9 procent.


Galna Dagar-kampanjen i oktober
Galna Dagar-kampanjen hölls i Stockmanns varuhus och nätbutik den 7–11 oktober. Kampanjens försäljning ökade med 4,0 procent enligt jämförbara valutakurser, exklusive de avslutade produktkategorier från vars egen försäljning Stockmann har avstått (elektronik och böcker). Försäljningsutvecklingen var god särskilt i Finland både i varuhusen och i nätbutiken, och av produktkategorierna ökade mode och livsmedel mest.

Kampanjens jämförbara försäljning ökade med 1,1 procent i Finland, men minskade med 3,6 procent i Baltikum. I Ryssland ökade försäljningen i rubel med 14,5 procent, men försäljningen i euro minskade med 17,9 procent. Sammanlagt minskade försäljningen i euro med 5,4 procent pga. den svaga rubeln.


Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Försäljningen (exklusive moms) i september

  9/2015
Me
Förändr.-% 1-9/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 42,0 -11,3 434,8 -9,2
Stockmann Retail, utlandet 15,1 -31,3 184,6 -20,5
Stockmann Retail, totalt 57,1 -17,7 619,4 -12,9
Lindex, totalt 54,6 3,9 465,6 -1,8
Finland, totalt* 47,4 -17,5 498,7 -13,9
Finland, exkl. Seppälä 47,4 -10,2 486,8 -8,3
Utlandet, totalt* 64,3 -9,5 602,4 -10,9
Utlandet, exkl. Seppälä 64,3 -7,0 598,2 -8,6
Stockmann totalt* 111,7 -13,1 1 101,1 -12,3
Stockmann, totalt exkl. Seppälä 111,7 -8,4 1 085,0 -8,5


* Inkluderar Seppälä t.o.m. den 31 mars 2015.
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka