Nya digitala lösningar underlättar shoppandet i våra varuhus

En central roll inom framtidens detaljhandel är att säkerställa en enhetlig kundupplevelse oberoende av försäljningskanal. Flerkanalighet är en av Stockmanns strategiska prioriteringar för åren 2015–2016, och många smidiga och innovativa projekt är på gång.

Tablettverktyg till alla varuhus

Vid sidan av den i september publicerade Stockmann-kundapplikationen har ett eget tablettverktyg utvecklats för försäljarna, vars pilotering senaste höst inleddes på damernas skoavdelning i varuhuset i Helsingfors centrum. Följande steg var att damunderklädsavdelningen och sportavdelningen anslöt sig till piloteringen. Verktyget utvecklas smidigt. ”Den viktigaste faktorn i utvecklingsarbetet är responsen vi får från försäljarna. De har entusiastiskt tagit emot tablettverktyget och gett oss goda utvecklingsidéer”, berättar Omnicommerce Development Manager Elina Savolainen och fortsätter: ”Tablettverktyget och den nya kundapplikationen utvecklas i tätt samarbete. Vårt framtida mål är att försäljarens tablett och kundapplikationen diskuterar med varandra.”

Det flitiga utvecklingsarbetet bär frukt, och tablettverktyget är nu klart att tas i bruk i bredare skala. Innan slutet av november får alla avdelningar i samtliga varuhus i Finland tablettverktyget som hjälpmedel vid försäljningen. ”Detta innebär en sammanlagd mängd på 400 tablettverktyg”, summerar Savolainen glatt.

Inledelsevis kan försäljaren med tablettverktyget granska produktens basinformation och bilder samt få uppgifter om tillgänglighet på alla kanaler, göra interna avdelningsanrop vid brådskande situationer eller svara på kundanrop från de digitala provhytterna. Med tabletten är det också enkelt att som stöd för försäljningen bläddra i förmånshäftet eller den digitala tidningen Premiere. ”Detta är dock bara början, egenskaperna utvecklas och utökas hela tiden. Utvecklingsarbete görs förutom på basen av respons från försäljarna även enligt affärsverksamhetens behov. Vårt mål är att bygga upp en helhet som genuint är till hjälp vid försäljningsarbetet och som bidrar till att skapa en enhetlig kundupplevelse i varuhusen”, fortsätter Savolainen.

Antalet digitala provhytter utökas

Piloteringen av digitala provhytter inleddes i slutet av maj  på damunderklädsavdelningen i varuhuset i Helsingfors centrum och strax därefter på sportavdelningen. Respons och utvecklingsidéer har samlats in såväl från kunder som från försäljare, och mottagandet har varit mycket positivt. ”Den digitala provhytten underlättar och förenklar shoppandet. Kunden kan i provhytten granska produktens tillgänglighet och med ett knapptryck kontakta en försäljare. Under piloteringen gjorde kunderna närapå 3 000 anrop på försäljare” berättar Savolainen. Försäljaren kan med tabletten ta emot kundanropet och t.ex. hämta fler storlekar åt kunden att prova. ”Kunderna har varit mycket nöjda över detta nya betjäningssätt: hela 86 % av responsen var positiv. Försäljarna å sin sida upplevde att de kunde betjäna kunderna snabbare och effektivare än tidigare”, fortsätter Savolainen.

Uppmuntrade av det positiva mottagandet, tas de digitala provhytterna i bruk på damunderklädsavdelningarna och herrmodet i alla varuhus i Finland innan början av december. ”Ännu på detta års sida kommer kunderna att ha tillgång till sammanlagt 74 digitala provhytter. Med tanke på kundupplevelsen tror jag att detta är en verkligt bra förbättring” konstaterar Savolainen och fortsätter: Den digitala provhyttens tablettapplikation är ett resultat av vår egen ICT-avdelnings och särskilt huvudarkitekten Ilkka Pirttimaas innovation. Ett dylikt sätt att betjäna finns ingen annanstans i Finland än på Stockmann.”

Närmare information: Stockmann Media Desk, tel. 050 389 0011
Bilder: https://www.flickr.com/photos/stockmanngroup

Tillbaka