Stockmannkoncernens försäljning i augusti 2015

Helsingfors, Finland, 2015-09-11 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.9.2015 kl. 14.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning i augusti 2015 uppgick till 106,0 miljoner euro. Exceptionellt varmt väder försämrade försäljningen i både Stockmann Retail och Lindex. Enligt jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 10,3 procent då siffrorna inte inkluderar Seppälä. Den ryska rubeln försvagades i augusti med 52,3 procent jämfört med året innan. Som en följd av detta minskade försäljningen i euro exklusive Seppälä med 15,9 procent.

Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser minskade Stockmann Retails försäljning med 14,5 procent. På grund av den svaga ryska rubeln minskade försäljningen i euro med 20,8 procent.

I Finland minskade försäljningen med 17,4 procent. Minskningen berodde delvis på avståendet från den egna elektronikförsäljningen. Varuhusens försäljning exklusive elektronik minskade med 10 procent. Trots detta var försäljningen av dam-, herr- och barnmode bättre än den allmänna modehandelsutvecklingen i Finland.

I utlandet minskade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 5,9 procent. Försäljningen minskade i Baltikum, men i Ryssland var försäljningen i rubel på samma nivå som året innan. På grund av den avsevärt svagare ryska rubeln minskade försäljningen i euro med 28,5 procent.

Fashion Chains
Lindex försäljning minskade med 6,4 procent enligt jämförbara valutakurser. Det varma vädret hade en tydlig inverkan på försäljningen på huvudmarknaderna. Lindex försäljning utvecklades dock bättre än den allmänna klädmarknaden i Sverige. Försäljningen i euro minskade med 9,9 procent.


Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Försäljningen (exklusive moms) i augusti

  8/2015
Me
Förändr.-% 1-8/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 39,2 -17,4 392,9 -9,0
Stockmann Retail, utlandet 15,1 -28,5 169,4 -19,4
Stockmann Retail, totalt 54,3 -20,8 562,3 -12,4
Lindex, totalt 51,7 -9,9 411,0 -2,5
Finland, totalt* 45,5 -23,5 451,3 -13,5
Finland, exkl. Seppälä 45,5 -15,6 439,4 -8,1
Utlandet, totalt* 60,5 -19,1 538,1 -11,0
Utlandet, exkl. Seppälä 60,5 -16,1 534,0 -8,8
Stockmann totalt* 106,0 -21,0 989,4 -12,2
Stockmann, totalt exkl. Seppälä 106,0 -15,9 973,4 -8,5


* Inkluderar Seppälä t.o.m. den 31 mars 2015.
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka