Stockmannkoncernens försäljning i juli 2015

Helsingfors, Finland, 2015-08-12 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.8.2015 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens preliminära försäljning i juli 2015 uppgick till 119,4 miljoner euro. Enligt jämförbara valutakurser ökade försäljningen med 5,5 procent jämfört med fjolåret då siffrorna inte inkluderar Seppälä. Resultatet förbättrades både inom Stockmann Retail och Lindex, och resulterade i koncernens bästa försäljningsutveckling sedan maj 2013. Försäljningen i euro exklusive Seppälä ökade med 1,1 procent.

Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser ökade Stockmann Retails försäljning med 3,8 procent. På grund av den svaga rubeln och avståendet från den egna produktkategorin eletronik, minskade försäljningen i euro med 3,0 procent.

I Finland minskade försäljningen med 1,1 procent. Varuhusens försäljning exklusive elektronik var klart bättre än året innan. Inom produktkategorin mode fortsatte Stockmann att vinna marknadsandelar.

I utlandet ökade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 15,2 procent. Försäljningen ökade i alla varuhus trots lägre varuvolymer under sommarrean. Försäljningen i euro minskade med 6,6 procent pga. den svaga rubeln.


Fashion Chains
Lindex försäljning ökade med 9,7 procent enligt jämförbara valutakurser. Resultatutvecklingen var stark på alla marknadsområden, speciellt i Sverige som är Lindex största marknad. Försäljningen i euro ökade med 6,0 procent.

Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Försäljningen (exklusive moms) i juli

  7/2015
Me
Förändr.-% 1-7/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 40,8 -1,1 353,5 -7,9
Stockmann Retail, utlandet 20,8 -6,6 154,4 -18,3
Stockmann Retail, totalt 61,6 -3,0 507,9 -11,4
Lindex, totalt 57,8 6,0 357,9 -1,5
Finland, totalt* 47,9 -13,6 405,7 -12,1
Finland, exkl. Seppälä 47,9 -0.5 393,7 -7,1
Utlandet, totalt* 71,5 -1,5 476,1 -10,1
Utlandet, exkl. Seppälä 71,5 2,3 472,1 -7,9
Stockmann totalt* 119,4 -6,7 881,7 -11,0
Stockmann, totalt exkl. Seppälä 119,4 1,1 865,9 -7,5


* Inkluderar Seppälä t.o.m. den 31 mars 2015.
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka