Stockmannkoncernens försäljning i juni 2015

Helsingfors, Finland, 2015-07-13 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.7.2015 kl. 13.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning i juni 2015 uppgick till 129,7 miljoner euro. Enligt jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 1,6 procent jämfört med fjolåret då siffrorna inte inkluderar Seppälä. Försäljningen i euro exklusive Seppälä minskade med 6,1 procent.


Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser minskade Stockmann Retails försäljning med 8,4 procent. På grund av den svaga rubeln minskade försäljningen i euro med 13,7 procent.

I Finland minskade försäljningen med 6,0 procent. Minskningen berodde delvis på avståendet från den egna produktkategorin elektronik och nedläggningen av Stockmann Beauty-butikerna innan utgången av maj. Försäljningen inom produktkategorin mode ökade jämfört med året innan fastän mängden reaprodukter var mindre jämfört med året innan.

I utlandet minskade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 14,0 procent. I Baltikum inleddes realisationsförsäljningen en vecka senare än år 2014, vilket påverkade försäljningen negativt. Försäljningen i euro minskade med 28,5 procent pga. den svaga rubeln.


Fashion Chains
Lindex försäljning ökade med 6,6 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen enligt jämförbara valutakurser ökade i samtliga länder. Försäljningen i euro ökade med 3,4 procent.

Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom affärsenheterna Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Försäljningen (exklusive moms) i juni
 

  6/2015
Me
Förändr.-% 1-6/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 47,4 -6,0 312,7 -8,7
Stockmann Retail, utlandet 18,6 -28,5 133,6 -19,9
Stockmann Retail, totalt 66,0 -13,7 446,3 -12,4
Lindex, totalt 63,7 3,4 300,1 -2,9
Finland, totalt* 54,1 -13,6 357,8 -11,9
Finland, exkl. Seppälä 54,1 -4,9 345,8 -8,0
Utlandet, totalt* 75,6 -9,7 404,5 -11,4
Utlandet, exkl. Seppälä 75,6 -6,9 400,6 -9,5
Stockmann, totalt* 129,7 -11,4 762,3 -11,7
Stockmann, totalt, exkl. Seppälä 129,7 -6,1 746,4 -8,8

* Inkluderar Seppälä t.o.m. den 31 mars 2015.
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka