Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Helsingfors, Finland, 2015-06-16 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 16.6.2015 kl. 8.30

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Ömsesidiga
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas (FO-nummer 0533297-9) andel av Stockmann Oyj Abp:s aktier överskridit gränsen på 5 procent den 15 juni 2015.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 15.6.2015

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter transaktionen:

  Antal aktier
A+B
Andel av
aktiekapitalet, procent
Andel av rösterna,
procent
Varma 3 988 063 5,54 1,99

Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 324 352 och B-aktiernas antal är 3 663 711.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka