Stockmannkoncernens försäljning i maj 2015

Helsingfors, Finland, 2015-06-11 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.6.2015 kl. 14.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning i maj 2015 uppgick till 126,7 miljoner euro. Enligt jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 12,5 procent jämfört med fjolåret. Försäljningen i euro minskade med 15,3 procent. På grund av pingstens infallande i maj hade många enheter en försäljningsdag mindre än i fjol.

Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser minskade Stockmann Retails försäljning med 10,1 procent. I euro minskade försäljningen med 12,8 procent.

I Finland minskade försäljningen med 11,7 procent. Minskningen berodde delvis på avståendet från den egna produktkategorin elektronik. Försäljningsutvecklingen av dam-, herr- och barnmode var bättre än den allmänna marknadsutvecklingen.

I utlandet minskade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 5,5 procent. I euro minskade försäljningen med 15,6 procent pga. den svaga rubeln.

Fashion Chains
Lindex försäljning minskade med 2,8 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade i östra Centraleuropa men minskade på huvudmarknaderna i enlighet med den allmänna marknadsutvecklingen, bl.a. på grund av kalendereffekten och det exceptionellt kalla vädret. Försäljningen i euro minskade med 6,4 procent.


Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom affärsenheterna Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Försäljningen (exklusive moms) i maj

  5/2015
Me
Förändr.-% 1-5/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 49,3 -11,7 265,3 -9,2
Stockmann Retail, utlandet 18,1 -15,6 115,0 -18,3
Stockmann Retail, totalt 67,4 -12,8 380,3 -12,2
Lindex, totalt 59,0 -6,4 236,5 -4,4
Finland, totalt 56,1 -19,5 303,7* -11,6
Utlandet, totalt 70,6 -11,6 328,9* -11,9
Stockmann totalt 126,7 -15,3 632,6* -11,8


* Inkluderar Seppälä t.o.m. den 31 mars 2015.
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka