Samarbetsförhandlingarna inom Stockmanns stödfunktioner har avslutats: nya servicefunktioner i bruk

Helsingfors, Finland, 2015-06-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 2.6.2015 kl. 9.00 EET

Stockmann förnyar stödfunktionerna för Retail och Real Estate samt koncernadministrationen i Finland. Samarbetsförhandlingarna i anslutning till förändringarna har avslutats. Som en följd av förhandlingarna minskar antalet arbetsplatser inom stödfunktionerna med 100, varav 56 sker genom uppsägningar. De övriga minskningarna sker bl.a. genom avslutande av tidsbundna arbetskontrakt. Samarbetsförhandlingarna berörde ca 1 100 personer inom Stockmanns stödfunktioner. Samarbetsförhandlingarna gällde inte varuhusens försäljningspersonal.

I bakgrunden av förändringarna ligger Stockmanns nya strategi, där bolaget fokuserar på sin kärnaffärsverksamhet och söker nya metoder att ännu bättre än tidigare svara på kundernas önskemål.

”Genom att förenkla servicefunktionernas processer ökar vi smidigheten inom vår verksamhet och förbättrar konkurrenskraften. Vårt mål är att i det rådande marknadsläget effektivera verksamheten och att åter göra Stockmanns resultat lönsamt. De nya servicefunktionernas viktigaste uppgift är att säkerställa att personalen i våra varuhus kan fokusera på försäljningsarbetet och kunden”, säger verkställande direktör Per Thelin.

De nu avslutade förhandlingarna är en del av effektiveringsprogrammet, med vilket Stockmann fr.o.m. början av år 2016 eftersträvar årliga kostnadsinbesparingar på 50 miljoner euro. Avsikten är att inbesparingsmålet fullt skall uppnås innan utgången av år 2016.
En betydande del av kostnadsinbesparingarna uppnås via personalminskningar, vilka kan komma att gälla upp till 420 personer i Finland och Ryssland under åren 2015 och 2016. Det totala minskningsbehovet i Finland uppskattas vara högst 260 personer.

Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka