Lauri Veijalainen har utnämnts till Stockmanns ekonomidirektör

Helsingfors, Finland, 2015-05-27 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 27.5.2015 kl. 15.00 EET

Lauri Veijalainen (född 1968), Nak, MBA har utnämnts till Stockmannkoncernens ekonomidirektör fr.o.m. den 12 augusti 2015. För närvarande är Lauri Veijalainen biträdande direktör för Stockmanns affärsenhet Real Estate och utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet. Han fortsätter som medlem av Stockmanns ledningsgrupp och rapporterar till verkställande direktör Per Thelin.

Lauri Veijalainen har jobbat på Stockmann sedan år 2010. I sin nuvarande position är han ansvarig för Stockmanns fastighetsverksamhet i utlandet samt för ekonomi, administration och myndighetsrelationer i Ryssland. Han har tidigare innehaft positioner som ekonomidirektör för Ikea Ryssland och CIS-området, samt som ekonomidirektör och administrativ direktör för Skanska Moskva.

Lauri Veijalainen efterträder Pekka Vähähyyppä som lämnar Stockmann i augusti 2015.

Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801

Lauri Veijalainen, biträdande direktör, Real Estate och utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet, tel. +358 9 121 5062

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp


Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka