Digitala provhytter i bruk i Helsingforsvaruhuset

I Helsingforsvaruhuset lanserades den 25 maj 2015 ett pilotprojekt med digitala provhytter på avdelningen för damunderkläder.

Försäljningspersonalen på den nya skoavdelningen i Helsingforsvaruhuset började använda pekplattor under hösten 2014. Det nu inledda pilotprojektet utnyttjar resultaten av ifrågavarande applikationsutveckling och digitala provhyttar är i testskede. Pekplattor har installerats i några damunderklädesprovhyttar i Helsingforsvaruhuset, vilka möjliggör att kunden kan skanna in plaggets produktinformation och få ytterligare information om produkttillgängligheten. Om kunden vill prova en annan storlek eller färg av produkten kan hon genom att trycka på en knapp kalla på  försäljaren och få en ny produkt levererad till provhytten.

Den nya appen löser ett välbekant problem för många i vardagen. Att prova kläder går snabbare och smidigare och kundupplevelsen förbättras när man inte behöver gå ut ur hytten för att leta efter lämpligare produkter. .

Se en video om den digitala provhytten:  www.youtube.com/watch?v=cZjkICywLzk

Närmare uppgifter: 
Elina Savolainen, kedjechef, Omnichannel, tel. 09 121 5709

Tillbaka