Stockmannkoncernens försäljning i april 2015

Helsingfors, Finland, 2015-05-15 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 15.5.2015 kl. 13.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning i april 2015 uppgick till 136,9 miljoner euro. Enligt jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 23,5 procent jämfört med fjolåret. Försäljningen i euro minskade med 26,1 procent. Minskningen berodde på timingen av Galna Dagar-kampanjen i Finland; i år hölls kampanjen i mars istället för i april såsom året innan. I mars 2015 ökade koncernens försäljning enligt jämförbara valutakurser med 17,0 procent pga. timingen av kampanjen.

Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser minskade Stockmann Retails försäljning med 30,1 procent. I euro minskade försäljningen med 32,5 procent.

I Finland minskade försäljningen med 46,3 procent pga. timingen av Galna Dagar-kampanjen. Avståendet från den egna produktkategorin elektronik inverkade också negativt på försäljningen. I mars ökade Stockmann Retails försäljning i Finland med 41,6 procent pga. Galna Dagar-kampanjen.

I utlandet ökade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 2,5 procent. I euro minskade försäljningen med 7,5 procent pga. den svaga rubeln.

Fashion Chains
Lindex försäljning ökade med 1,1 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade mest i östra Centraleuropa. På grund av valutaeffekter minskade försäljningen i euro med 2,6 procent.

Från och med april framöver inkluderar Fashion Chains endast Lindex, eftersom Seppälä avyttrades den 1 april 2015.


Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom affärsenheterna Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Försäljningen (exklusive moms) i april

  4/2015
Me
Förändr.-% 1-4/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 43,8 -46,3 216,0 -8,6
Stockmann Retail, utlandet 41,7 -7,5 96,8 -18,8
Stockmann Retail, totalt 85,5 -32,5 312,9 -12,0
Lindex, totalt 51,2 -2,6 177,5 -3,7
Finland, totalt 49,1 -46,0 247,6* -9,7
Utlandet, totalt 87,8 -7,0 258,2* -11,9
Stockmann totalt 136,9 -26,1 505,8* -10,8


* Inkluderar Seppälä t.o.m. den 31 mars 2015.
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka