Stockmanns nya distributionscenter har nått taklagshöjd

Stockmann koncentrerar sina lagerfunktioner i Finland och Baltikum till ett nytt distributionscenter som blir färdigt år 2016. Det nya distributionscentret betjänar effektivt varuhusen i Finland och Baltikum och möjliggör tillväxt för nätbutiken stockmann.com. Distributionscentret är beläget i Jussla i Tusby, i närhet av Lahtisleden och Tusbyleden.

Den 29 000 kvadratmeter stora byggnaden har planerats utgående från en hållbar utveckling samt beaktande av miljöaspekter. I distributionscentret utnyttjas t.ex. geoenergi. Byggnadens LEED-miljöklassificeringsnivå kommer att vara minst Silver.

SRV Rakennus Oy är byggherre och för huvudplaneringen svarar Arkkitehtitoimisto Design Team Oy. Placerare och hyresvärd är Ilmarinen.

Ytterligare information:
Björn Höglund, logistikdirektör, tel. 09 121 4527

Tillbaka