Stockmannkoncernens försäljning i mars 2015

Helsingfors, Finland, 2015-04-15 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 15.4.2015 kl. 16.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning i mars 2015 uppgick till 150,0 miljoner euro. Enligt jämförbara valutakurser ökade försäljningen med 17,0 procent jämfört med fjolåret. Försäljningen i euro ökade med 10,1 procent. Tillväxten berodde på timingen av Galna Dagar-kampanjen i Finland.

Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser ökade Stockmann Retails försäljning med 30,0 procent. I euro ökade försäljningen med 22,3 procent.

I Finland ökade försäljningen betydligt, med 41,6 procent, pga. Galna Dagar-kampanjen som i år inföll i mars. Försäljningen ökade särskilt i nätbutiken stockmann.com.

I utlandet minskade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 5,1 procent. I euro minskade försäljningen med 22,9 procent. Försäljningen minskade i Baltikum och Ryssland, såväl i rubel som i euro.

Galna Dagar-kampanjen inföll i mars i Finland, men i Baltikum och Ryssland inföll den i april. År 2014 hölls kampanjen i april i alla länder. Enligt jämförbara valutakurser minskade kampanjens totalförsäljning med 1,4 procent. I euro minskade försäljningen med 7,6 procent. Kampanjen var framgångsrik i Ryssland, var försäljningen i rubel ökade med 9,9 procent. Men pga. den svaga valutan minskade ändå försäljningen i euro med 12,9 procent. I Finland minskade försäljningen med 5,5 procent pga. ett mindre elektronikurval i kampanjen. Försäljningen inom de viktigaste produktområdena (mode, kosmetik, livsmedel och hem) ökade jämfört med fjolåret. I Baltikum minskade kampanjförsäljningen med 3,9 procent.

Fashion Chains
Försäljningen i Fashion Chains minskade med 1,5 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen i euro minskade med 7,3 procent.

Lindex försäljning ökade med 0,3 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade i Norge och östra Centraleuropa. Försäljningen i euro minskade med 4,3 procent pga. svaga valutakurser.

Seppäläs försäljning i euro minskade med 28,8 procent. Seppälä är inte längre en del av Stockmannkoncernen, eftersom bolaget såldes den 1 april 2015. I delårsrapporten januari–mars 2015 presenteras Seppälä som en del av affärsenheten Fashion Chains i resultaträkningen. I balansräkningen klassifieras Seppäläs tillgångar och skulder i posten tillgångar som innehas för försäljning.


Koncernens försäljningssiffror innefattar försäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom affärsenheterna Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Försäljningen (exklusive moms) i mars

  3/2015
Me
Förändr.-% 1-3/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 79,3 41,6 172,2 11,3
Stockmann Retail, utlandet 18,4 -22,9 55,1 -25,7
Stockmann Retail, totalt 97,7 22,3 227,4 -0,7
Fashion Chains, Finland 8,8 -8,7 26,2 -7,3
Fashion Chains, utlandet 43,5 -7,0 115,3 -7,5
Fashion Chains, totalt 52,3 -7,3 141,5 -7,4
Finland, totalt 88,1 34,2 198,4 8,4
Utlandet, totalt 61,9 -12,4 170,5 -14,3
Stockmann totalt 150,0 10,1 368,9 -3,4


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka