Stockmanns effektiveringsprogram avancerar

Varuhuset i Uleåborg stängs, planer om att omstrukturera stödfunktionerna inleds

Helsingfors, Finland, 2015-04-14 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.4.2015 kl. 8.30 EET

Stockmann har valt sin strategiska riktning och har tagit de första stegen för att implementera den. För att vända Stockmanns resultat tillbaka till lönsamhet, inledde bolaget i februari 2015 ett effektiveringsprogram med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet inkluderar olika åtgärder för att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften inom Stockmanns fokusområden.

En väsentligt del av effektiveringsprogrammet är att utvärdera varuhusnätverkets omfattning. Förhandlingarna om ett nytt hyreskontrakt för varuhuset i Uleåborg var resultatlösa, och som en följd av detta kommer Stockmann att stänga varuhuset senast i början av år 2017. Beslutet inverkar på varuhusets samtliga anställda, för tillfället ca 230 personer. Stockmann avancerar även enligt sina tidigare publicerade planer och kommer att stänga de tre förlustbringande varuhusen i Mega-shoppingcentren i Moskva innan utgången av år 2016. Dessa varuhus har för tillfället sammanlagt ca 700 anställda.

Som följande steg i effektiveringsprogrammet planerar Stockmann att omstrukturera sina stödfunktioner i Finland och Ryssland. Målet är att förbättra lönsamheten t.ex. genom att förenkla och försnabba processer och reducera manuellt arbete för att bättre betjäna varuhusen och svara på kundernas behov. En betydande del av kostnadsinbesparingarna förväntas uppnås via personalminskningar, vilka kan komma att gälla upp till 420 personer i Finland och Ryssland under åren 2015 och 2016.

”Stockmanns stödfunktioner i Finland och Ryssland är i dag ämnade att betjäna verksamheter i större skala samt tillväxtstrategier. Eftersom vi nu fokuserar på vår kärnverksamhet, planerar vi att omstrukturera stödfunktionerna så att de bättre återspeglar koncernens nya strategi och det rådande ekonomiska läget”, säger verkställande direktör Per Thelin. ”De planerade minskningarna är beklagliga men nödvändiga för att igen göra Stockmann lönsamt. Vårt mål är att genomföra förändringarna på ett rättvist och ansvarsfullt sätt för våra anställda.”

Stockmann kommer att förhandla med personalrepresentanterna om de planerade förändringarna i enlighet med de juridiska krav som gäller för respektive land. I Finland inleder Stockmann samarbetsförhandlingar som berör ca 1 100 personer inom stödfunktionerna för Stockmann Retail, Real Estate och koncernadministrationen. Det potentiella minskningsbehovet i Finland är högst 260 personer, och minskningen förverkligas huvudsakligen genom att inte förnya tidsbundna arbetskontrakt samt genom uppsägningar. Förhandlingarna gäller inte försäljningspersonalen i de varuhus som fortsätter sin verksamhet.

Övriga åtgärder att förbättra lönsamheten och minska på lagren, såsom fokusering på utvalda produktkategorier, utveckling av samarbetsmodeller och villkor med varuleverantörer, optimering av försäljningslokaler, förbättring av IT-system samt etablering av ett nytt distributionscenter, kommer att fortsätta. Information om hur effektiveringsprogrammet framskrider kommer att ingå i bolagets delårsrapporter.


Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801
Jouko Pitkänen, direktör, Stockmann Retail, tel. +358 9 121 3858

Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka