Ändringar i Stockmanns ledning

Helsingfors, Finland, 2015-04-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 2.4.2014 kl. 9.00 EET

Stockmann har utnämnt två nya personer till koncernens ledningsgrupp; Petteri Naulapää och Nora Malin. Bägge rapporterar till Stockmanns verkställande direktör Per Thelin.

Petteri Naulapää (född 1968), diplomingenjör, har utnämnts till IT-direktör och medlem av Stockmanns ledningsgrupp. För tillfället är Petteri Naulapää IT-direktör på Vaisala, där han sedan år 2010 haft globalt ansvar för koncernens affärssystem och IT-infrastrukuktur. Han har 20 års erfarenhet av IT-branschen, inkluderande lednings- och försäljningpostitioner i Digia och Oracle. Petteri Naulapää börjar på Stockmann den 1 maj 2015.

Nora Malin (född 1975), pol.mag., har utnämnts till medlem av Stockmanns ledningsgrupp fr.o.m. den 2 april 2015. Hon fortsätter som Stockmanns kommunikationsdirektör med ansvar för extern och intern kommunikation samt samhällsansvar. Nora Malin har jobbat på Stockmann sedan år 2010. Innan sin nuvarande tjänst jobbade hon med olika kommunikationsuppgifter på Fiskars och Basware.

Kjell Sundström, som i maj 2014 utnämndes till strategidirektör för en tidsbestämd period på 6 till 12 månader, har lämnat Stockmann efter att ha inlett koncernens strategiprocess och slutfört Seppälä-affären.

Personaldirektör Heini Pirttijärvi har sagt upp sig från Stockmann för nya utmaningar utanför bolaget.

Katri Koro, Head of HR Competence Centre, verkar som tillförordnad personaldirektör och rapporterar åt verkställande direktör Per Thelin.

Ytterligare uppgifter om ledningsgruppens medlemmar finns på Stockmannkoncernens hemsida.

Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp


Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia 

 

Tillbaka