Stockmanns svar på PAM:s anklagelser

Stockmann vill korrigera den i dag 20.3.2015 i media publicerade informationen om rekryteringen av talkoarbetare till Stockmanns Galna Dagar-kampanj.

Galna Dagar-kampanjen är en av Finlands största försäljningskampanjer, som lockar miljontals besökare till Stockmanns varuhus och nätbutik. Behovet av extra arbetskraft är stort under kampanjtiden i varuhusen, eftersom varu- och kundströmmarna är betydligt större än under normala handelsdagar.

Stockmann erbjuder alltid först tilläggstimmar till deltidsanställda inom bolaget. Därefter anställs hundratals kampanjarbetare till försäljningsuppgifter, vilka är i anställningsförhållande till bolaget.

Dessutom har olika idrottsklubbar och föreningar under många år deltagit i kampanjens stödarbeten, för vilket klubbarna erhåller ersättning för att finansiera sin verksamhet. Sport- och andra klubbar deltar inte i försäljningsarbetet, utan de lastar och packar upp produktlådor samt bereder produkter för försäljning. 

Tillbaka