Stockmannkoncernens försäljning i februari 2015

Helsingfors, Finland, 2015-03-12 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.3.2015 kl. 16.15 EET

Stockmannkoncernens försäljning i februari 2015 uppgick till 99,5 miljoner euro. Enligt jämförbara valutakurser ökade försäljningen med 0,8 procent jämfört med fjolåret. Försäljningen i euro minskade med 6,4 procent.

Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser var Stockmann Retails försäljning på fjolårets nivå. I euro minskade försäljningen med 7,6 procent.

I Finland var försäljningsutvecklingen bättre än under många tidigare månader, speciellt inom varuområdena mode och hem. Försäljningen i Finland minskade totalt med 1,1 procent. Stockmann.com-nätbutikens försäljning ökade med 25,3 procent.

I utlandet ökade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 1,5 procent. Försäljningen i euro minskade med 22,6 procent. I Ryssland var försäljningen i rubel på fjolårets nivå, med i euro minskade försäljningen med 34,1 procent. Försäljningen i Baltikum ökade.

Fashion Chains
Försäljningen i affärsenheten Fashion Chains ökade enligt jämförbara valutakurser med 2,7 procent. Försäljningen i euro minskade med 4,6 procent.

Lindex försäljning enligt jämförbara valutakurser ökade med 5,2 procent. Försäljningen ökade på alla övriga marknadsområden förutom i Baltikum och Polen. Försäljningen i euro var på fjolårets nivå. Seppäläs jämförbara* försäljning minskade med 14,5 procent och försäljningen i euro minskade med 19,7 procent
. Seppälä fortsätter som en del av Stockmannkoncernen fram till den 1 april 2015.

Koncernens försäljningssiffror innefattar försäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom affärsenheterna Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

*Jämförbar försäljning = Försäljning enligt jämförbara valutakurser då butiker som stängts eller öppnats under de senaste 12 månaderna inte beaktas.


Försäljningen (exklusive moms) i februari

  2/2015
Me
Förändr.-% 1-2/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 43,5 -1,1 92,9 -5,9
Stockmann Retail, utlandet 14,8 -22,6 36,8 -27,0
Stockmann Retail, totalt 58,3 -7,6 129,6 -13,1
Fashion Chains, Finland 7,6 -1,3 17,4 -6,6
Fashion Chains, utlandet 33,6 -5,3 71,8 -7,7
Fashion Chains, totalt 41,2 -4,6 89,2 -7,5
Finland, totalt 51,1 -1,2 110,3 -6,0
Utlandet, totalt 48,4 -11,4 108,6 -15,3
Stockmann totalt 99,5 -6,4 218,9 -10,9


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka