Stockmann ansöker om listning av optionsrätter 2010C på Helsingfors Börs

Helsingfors, Finland, 2015-02-27 08:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Corporate Action 27.2.2015 kl. 9.05 EET

Stockmann Oyj Abp ansöker om notering av bolagets 2010C-nyckelpersonsoptionsrätter på NASDAQ OMX Helsingfors Börs fr.o.m. den 2 mars 2015. Listningen gäller 226 400 stycken 2010C-optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar dess innehavare att teckna en Stockmann Oyj Abp:s B-aktie. Aktiernas teckningstid inleds den 1 mars 2015 och avslutas den 31 mars 2017.

Aktiens teckningspris är den på grundval av omsättning vägda medelkursen för bolagets B-aktie på Helsingfors Börs under tidsperioden 1–29 februari 2012 ökat med 10 procent. Teckningspriset sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestäms efter början av bestämningsperioden för teckningspriset fram till aktieteckningen. Teckningspriset är för tillfället 16,50 euro per aktie.

Optionsprogrammets villkor finns till påseende på bolagets webbplats på adressen www.stockmanngroup.fi/sv/optionsprogram-till-nyckelpersoner.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 09 121 3850.

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör
 

Distribution:
NASDAQ Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka