Stockmanns bokslut och årsberättelse 2014 har publicerats

Helsingfors, Finland, 2015-02-26 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 26.2.2015 kl. 10.00 EET

Stockmanns bokslut, årsberättelse och utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för år 2014 har publicerats på bolagets webbplats stockmanngroup.com. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen ingår i bokslutet. Publikationerna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska.

En tryckt version av årsberättelsen skickas till dem som finns på Stockmanns distributionslista. Årsberättelsen kan även beställas på bolagets webbplats.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com
 

STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ Helsinki
Centrala massmedia Stockmann Årsberättelse 2014.pdf
Stockmann Bokslut 31.12.2014.pdf
Stockmann Utredning om förvaltnings- och styrningssystem 2014.pdf


Tillbaka