Stockmann inleder ett effektiveringsprogram med ett årligt insbesparingsmål på 50 miljoner euro

Helsingfors, Finland, 2015-02-13 07:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.2.2015 kl. 8.05 EET

Stockmann strömlinjeformar sina verksamheter med avsikt att vända sin resultatutveckling och inleder ett effektiveringsprogram med ett årligt inbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet inkluderar planerade varuhusstängningar samt olika åtgärder för att minska konstnaderna och lagren. Målet är att förenkla och snabba upp processerna inom stödfunktionerna, förbättra samarbetsmodellerna med varuleverantörer samt att utveckla organisationens förfaringspraxis att bättre stöda försäljningen och förbättra kundbetjäningen i enlighet med den nya strategin.

En väsentlig del av effektiveringsprogrammet är att utvärdera varuhusnätverkets omfattning. Stockmann planerar att stänga fyra förlustbringande varuhus. Tre av varuhusen är belägna i Mega shoppingcenter i Moskvaområdet i Ryssland. Målet är att stänga varuhusen innan utgången av år 2016, varefter Stockmann skulle fokusera sin verksamhet i Ryssland på de två varuhus som är belägna närmare Moskva centrum samt på varuhusen i S:t Petersburg och Jekaterinburg.

Stockmann överväger också att stänga sitt varuhus i Uleåborg, eftersom det nuvarande hyreskontraktet förfaller år 2017. Som en följd av detta inleds samarbetsförhandlingar vilka gäller samtliga anställda vid varuhuset. Uleåborgsvaruhuset sysselsätter ca 230 personer, av vilka ca 90 är heltidsanställda.

På grund av osäkra utsikter på detaljmarknaden i Ryssland, planerar även Lindex att stegvis stänga sina butiker i Ryssland. Modekedjan har för tillfället 19 butiker i Ryssland. Lindex kommer att fokusera på att stärka verksamheten på sina huvudmarknader samt på att expandera till övriga marknader. Lindex första butik i Storbritannien öppnas i mars i London.

Som en del av programmet, kommer Stockmann att granska sina och stödfunktioner, och inbesparingsåtgärder inom dessa funktioner kommer att specifieras under våren. Centraliserade varuhusverkamheter i ett nytt distributionscenter år 2016 kommer även att minska konstnaderna, såsom tidigare tillkännagetts.

Effektiveringsprogrammet medför inte försäljningspersonalminskningar i de varuhusen där verksamheten fortsätter. Den nya verksamhetsmodellen för varuhusen i Finland samt ett centraliserat kundbetjäningscenter togs i bruk i september 2014.

Effekterna av programmet kommer gradvis att återspeglas i Stockmanns resultat, huvudsakligen med början år 2016. Kostnadsinbesparingarnas totala inverkan uppskattas förverkligas innan utgången av år 2016.

Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel.
+358 9 121 5801
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka