Stockmannkoncernens försäljning i januari 2015

Helsingfors, Finland, 2015-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.2.2015 kl. 8.00 EET

Stockmann publicerar år 2015 månatligen ett försäljningsmeddelande, var varuförsäljningen exklusive moms från affärsenheterna Stockmann Retail och Fashion Chains rapporteras. Omsättningen för den nya affärsenheten Real Estate, som bildas av hyresintäkterna, samt koncernens övriga rörelseintäkter rapporteras i delårsrapporterna.

Stockmannkoncernens försäljning i januari 2015 uppgick till 119,4 miljoner euro. Enligt jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 5,7 procent jämfört med fjolåret. Försäljningen i euro minskade med 14,3 procent.

Stockmann Retail
Enligt jämförbara valutakurser minskade Stockmann Retails försäljning med 7,6 procent. I euro minskade försäljningen med 17,1 procent. Försäljningen i Finland minskade med 9,8 procent. I varuhusen inom huvudstadsregionen inverkade en nedgång i tax-free-försäljningen kraftigt på omsättningen, vilken berodde på den ringa mängden ryska turister. Stockmann.com-nätbutikens försäljning ökade med 21,7 procent.

I utlandet minskade försäljningen enligt jämförbara valutakurser med 2,2 procent. Försäljningen i euro minskade med 29,7 procent. I Ryssland ökade försäljningen i rubel en aning, med i euro minskade försäljningen med 38,1 procent. Försäljningen i Baltikum minskade. Under jämförelseåret var försäljningen exceptionellt stark då Lettland övergick till euro.

Fashion Chains
Försäljningen i affärsenheten Fashion Chains minskade enligt jämförbara valutakurser med 2,8 procent. Försäljningen i euro minskade med 9,9 procent. Lindex försäljning enligt jämförbara valutakurser ökade med 2,0 procent. Försäljnigen ökade på alla övriga marknadsområden förutom i Baltikum och Ryssland. Försäljningen i euro minskade med 5,6 procent. Seppäläs jämförbara* försäljning minskade med 18,3 procent och försäljningen i euro med 31,7 procent. Seppälä fortsätter som en del av Stockmannkoncernen fram till den 1 april 2015.

Koncernens försäljningssiffror innefattar försäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom affärsenheterna Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter i samtliga affärsenheter.

*Jämförbar försäljning = Försäljning enligt jämförbara valutakurser då butiker som stängts eller öppnats under de senaste 12 månaderna inte beaktas.


Försäljningen (exklusive moms) i januari 
1/2015
Me
Förändr. %
Stockmann Retail Finland 49,4 -9,8
Stockmann Retail utlandet 21,9 -29,7
Stockmann Retail totalt 71,3 -17,1
Fashion Chains Finland 9,8 -10,2
Fashion Chains utlandet 38,2 -9,8
Fashion Chains totalt 48,1 -9,9
Finland totalt 59,2 -9,9
Utlandet totalt 60,2 -18,3
Stockmann totalt 119,4 -14,3

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka