Stockmann planerar att sälja Seppälä till bolagets operativa ledning

Helsingfors, Finland, 2015-02-02 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 2.2.2015 kl. 8.30 EET

Stockmann har undertecknat ett intentionsavtal om att via en management buyout-affär sälja sitt dotterbolag Seppälä Oy till Seppäläs nuvarande verkställande direktör Eveliina Melentjeff och hennes make Timo Melentjeff. Affären verkställs den 1 april 2015 och den gäller Seppäläs 82 butiker i Finland och 20 butiker i Estland.

Enligt sin nya strategi fokuserar Stockmann på sina kärnaffärsverksamheter, vilka är Stockmann Retail, Real Estate och Lindex, och avstår stegvis från sina övriga affärsverksamheter. I fortsättningen har Seppälä en engagerad ägare som har möjlighet att fullt fokusera på att förnya Seppäläs verksamhet på dess huvudmarknader.

”Affären tryggar kontinuiteten av Seppäläs över 80 år gamla varumärke. Seppälä har fortsättningsvis Finlands bredaste nätverk av modebutiker, och samtidigt upprätthåller vi en verksamhet som sysselsätter ca 500 personer i Finland. Tillsammans med dessa engagerade modeproffs för vi Seppälä vidare,” säger Seppäläs verkställande direktör Eveliina Melentjeff.

Efter de i december 2014 avslutade samarbetsförhandlingarna beslöt Seppälä att stänga 41 butiker i Finland, varpå personalmängden i butikerna minskar med ca 200 personer. Verksamheten fortsätter i över 100 butiker i Finland och Estland, och Seppälä sysselsätter i fortsättningen ca 600 personer i dessa länder. Butikerna i Lettland, Litauen och Ryssland stängs.

Seppäläs omsättning för år 2014 uppgick till 92,6 miljoner euro. Försäljningspriset för Seppälä kommer inte att ha någon betydande inverkan på Stockmanns resultat. Det finansiella resultatet och kostnader av engångskaraktär, vilka huvudsakligen ansluter sig till hyresförbindelser för butiksstängningarna, redogörs för i Stockmanns bokslutskommuniké för år 2014 som publiceras den 13 februari 2015.

Presskonferens
Seppälä och Stockmann arrangerar en presskonferens i dag, den 2 februari 2015 kl. 13.00 i Seppäläs butik i köpcentret Jumbo (1:a vån.) i Vanda. Seppäläs verkställande direktör Eveliina Melentjeff och Stockmanns strategidirektör Kjell Sundström är närvarande. Anmäl dig till presskonferensen per e-post info@stockmann.com eller telefon +358 9 121 3089.


Närmare information:
Eveliina Melentjeff, verkställande direktör, Seppälä, tel. +358 9 121 7280
Kjell Sundström, strategidirektör, Stockmann, tel. +358 9 121 5877
Nora Malin, kommunikationsdirektör, Stockmann, tel. +358 9 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka