Korrigering: Stockmannkoncernens preliminära omsättning i december och för hela år 2014

Helsingfors, Finland, 2015-01-09 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.1.2015 kl. 15.30 EET

Stockmann korrigerar sitt tidigare i dag, den 9 januari 2015, publicerade börsmeddelande. Meddelandet innehöll ett fel i Lindex preliminära omsättning i december 2014. Lindex omsättning i euro minskade med 5,7 procent i december 2014 (den tidigare felaktiga siffran var -9,9 procent). Korrigeringen inverkar också på modekedjornas och hela koncerens preliminära omsättning i december 2014 samt på de preliminära omsättningssiffrorna för hela år 2014.

Det korrigerade meddelandet finns i sin helhet nedan.


Stockmannkoncernens preliminära omsättning i december och för hela år 2014

Stockmannkoncernens preliminära omsättning i december 2014 minskade med 10,2 procent jämfört med året innan och uppgick till 208,1 miljoner euro. Minskningen berodde huvudsakligen på valutaeffekter, speciellt den ryska rubeln som från fjolåret försvagades med 55 procent jämfört med euron. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 3,8 procent.

Varuhusgruppens omsättning i rubel i Ryssland ökade med 20 procent. På grund av rubelns mycket svaga valutakurs minskade omsättningen i euro i Ryssland med 24 procent. I Finland och Baltikum var julförsäljningen mindre än år 2013 i alla enheter förutom i Stockmann-nätbutiken. Affärsenhetens totala omsättning i euro minskade med 11,4 procent; en minskning på 8,2 procent i Finland och 19,4 procent i utlandet.

Lindex omsättning var på fjolårets nivå i lokala valutor, eller minskade med 5,7 procent i euro. Seppäläs omsättning minskade med 24,1 procent eller med 13,1 procent om de 33 butikerna som stängts under år 2014 exkluderas. Modekedjorna-affärsenhetens totala omsättning minskade med 8,4 procent; en minskning på 10,2 procent i Finland och 8,0 procent i utlandet.

Omsättningen för år 2014

Stockmannkoncernens preliminära omsättning för år 2014 uppgick till 1 844,5 miljoner euro. Omsättningen minskade med 9,3 procent jämfört med året innan, eller med 5,5 procent enligt jämförbara valutakurser.

Varuhusgruppens omsättning minskade med 10,5 procent. Omsättningen ökade i Baltikum och i rubel i de ryska varuhusen, men omsättningen i euro i utlandet minskade med 11,0 procent. Omsättningen minskade med 10,2 procent i Finland.

Lindex omsättning var på fjolårets nivå i lokala valutor, eller minskade med 5,3 procent i euro. Seppäläs omsättning minskade med 21,3 procent. Modekedjornas omsättning minskade med 7,7 procent; en minskning på 9,3 procent i Finland och 7,3 procent i utlandet.


Stockmanns bokslutskommuniké för år 2014 publiceras den 13 februari 2015 kl. 8.00. Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2014 publiceras vecka 9.

Omsättningen (exklusive moms) i december 
12/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 94,0 -8,2
Varuhusgruppen utlandet 33,0 -19,4
Varuhusgruppen totalt 127,0 -11,4
Modekedjorna Finland 16,0 -10,2
Modekedjorna utlandet 65,1 -8,0
Modekedjorna totalt 81,1 -8,4
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 110,0 -8,4
Utlandet totalt 98,1 -12,2
Stockmann totalt 208,1 -10,2Omsättningen (exklusive moms) i januari-december 
1-12/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 745,5 -10,2 -10,6
Varuhusgruppen utlandet 355,1 -11,0 -11,0
Varuhusgruppen totalt 1 100,6 -10,5 -10,7
Modekedjorna Finland 136,5 -9,3 -9,3
Modekedjorna utlandet 607,1 -7,3 -7,3
Modekedjorna totalt 743,6 -7,7 -7,7
Ofördelat 0,3    
Finland totalt 882,3 -10,0 -10,3
Utlandet totalt 962,1 -8,7 -8,7
Stockmann totalt 1 844,5 -9,3 -9,5


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka