Stockmanns nya strategiska riktning

Inspirerande kundupplevelser i fokus

Helsingfors, Finland, 2014-12-18 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 18.12.2014 kl. 8.30 EET

Stockmann inledde tidigare i år en revidering av sin strategi med syfte att förbättra koncernens konkurrenskraft på lång sikt. Den strategiska riktningen har nu fastställts, och de första åtgärderna har gjorts. Strategin kommer att vidare preciseras under första halvåret 2015, och åtgärder för att implementera strategin trappas upp.

Stockmannkoncernen kommer att fortsätta att idka detaljhandelsverksamhet via sina egna detaljhandelsvarumärken Stockmann och Lindex, samt genom att erbjuda detaljhandelslokaler för övriga aktörer. Stockmanns strategiska mål är att styra både nätbutiker och fysiska butiker i riktning mot att bli bekväma och inspirerande shoppingställen. Samtidigt kommer bolaget att gradvis reducera eller dra sig tillbaka från sina övriga verksamheter; Hobby Hall, Stockmann Beauty och Seppälä.

”Stockmanns styrelse har fattat ett strategiskt beslut om att fokusera på koncernens kärnverksamheter, Stockmann Retail, Real Estate och Lindex. Vi har också extensivt lyssnat på våra kunder hur vi skall vidareutveckla dessa verksamheter. Nu överflyttas ansvaret till den operativa ledningen att åstadkomma en helomvändning och återfå kunden i fokus för verksamheten.
Som ny VD, planerar jag för tillfället tillsammans med vår personal hur vi skall verkställa strategin och göra den synlig för våra kunder under år 2015,” säger Per Thelin, Stockmanns verkställande direktör.

Stockmann Retail och Real Estate

Affärsenheterna Stockmann Retail och Real Estate kompletterar varandras verksamheter. Stockmann Retail fokuserar på att kombinera varuhusen och nätbutiken till en högklassig omnikanalig shoppingupplevelse. Enheten Real Estate siktar på att förhöja kundupplevelsen genom att komplettera Stockmann Retails utbud med varor och tjänster från nya attraktiva hyresgäster inom detaljhandeln. De nuvarande fastighetsinnehaven i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga kommer att hållas kvar i koncernens ägo. Stockmanns egna varuhusverksamhet fortsätter som en av kärnverksamheterna. Varuhusnätverket och försäljningsytan optimeras i syfte att förbättra lokalernas nyttovärden.

Stockmann Retails mål är att såväl på nätet som i varuhusen erbjuda en shoppingupplevelse i toppklass genom förstklassig kundbetjäning, den bästa mixen av varumärken och selektioner, samt genom att belöna kundlojalitet. Utbudet riktas särskilt till kunder som värdesätter ett bekvämt sätt att göra inköp, kvalitet samt en inspirerande shoppingmiljö. Resurser under de livligaste handelstimmarna och utbildning kommer att utökas för att säkerställa en högklassig betjäning i varuhusen. Stockmanns framtida urval kommer tydligare att fokusera på mode, kosmetik, livsmedel i Stockmann Delikatessen och produkter för hemmet. För att uppnå dessa mål, kommer Stockmann att investera i butikskoncept, ett nytt distributionscenter samt IT-lösningar för att trygga en bekväm omnikanalig kundupplevelse.

Fashion Chains

Lindex strategiska mål är att uppnå en stabil tillväxt genom öppnande av nya butiker både på existerande och nya marknader. För tillfället har Lindex verksamhet i 16 länder, och på våren 2015 öppnas Lindex första butik i London i Storbritannien. Möjligheterna att expandera till Kina undersöks fortsättningsvis. Lindex kommer att utvecklas separat, under ledning av en egen styrelse, men som en del av Stockmannkoncernen.

Seppäläs verksamheter kommer att reduceras, och kvar hålls endast de bäst presterande butikerna i Finland och Estland. Samarbetsförhandlingarna med personalen har avslutats. Personalminskningen i Seppäläs huvudkontor och lager uppgår högst till 70 personer. Beslut om butiksstängningar och deras personalinverkan i Finland görs innan utgången av januari. I Estland kommer de nuvarande butikerna att fortsätta sin verksamhet, men samtliga butiker i Lettland och Litauen kommer att stängas under år 2015.

Stockmannkoncernens strategiarbete fortsätter under år 2015 enligt den överenskomna strategiska riktningen. Om ytterligare strategiska beslut och om hur arbetet framskrider informeras i bolagets delårsrapporter och vid behov separat.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka