Stockmannkoncernens omsättning i november 2014

Helsingfors, Finland, 2014-12-11 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.12.2014 kl. 15.30 EET

Stockmannkoncernens omsättning i november 2014 minskade med 13,1 procent jämfört med året innan och uppgick till 137,6 miljoner euro. Minskningen berodde delvis på valutaeffekter, huvudsakligen den ryska rubeln som från fjolåret försvagades med 30 procent jämfört med euron. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 8,9 procent.

Varuhusgruppens omsättning var nästan på fjolårets nivå i Baltikum och i rubel i Ryssland. På grund av rubelns mycket svaga valutakurs minskade omsättningen i euro i Ryssland. Affärsenhetens totala omsättning i euro minskade med
14,7 procent; omsättningen i Finland minskade med 13,7 procent och i utlandet med 17,2 procent.

Lindex omsättning minskade med 4,9 procent enligt jämförbara valutakurser, eller med 9,2 procent i euro. Seppäläs omsättning minskade med
19,5 procent eller med 8,9 procent om de 30 butikerna som stängts under de senaste 12 månaderna exkluderas. Modekedjorna-affärsenhetens totala omsättning minskade med 10,4 procent; omsättningen i Finland minskade med 8,2 procent och i utlandet med 10,9 procent.

Omsättningen (exklusive moms) i november 
11/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 59,8 -13,7
Varuhusgruppen utlandet 23,8 -17,2
Varuhusgruppen totalt 83,5 -14,7
Modekedjorna Finland 9,6 -8,2
Modekedjorna utlandet 44,4 -10,9
Modekedjorna totalt 54,0 -10,4
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 69,4 -12,9
Utlandet totalt 68,2 -13,2
Stockmann totalt 137,6 -13,1Omsättningen (exklusive moms) i januari-november 
1-11/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 651,5 -10,5 -10,9
Varuhusgruppen utlandet 322,0 -10,1 -10,1
Varuhusgruppen totalt 973,6 -10,4 -10,6
Modekedjorna Finland 120,6 -9,1 -9,1
Modekedjorna utlandet 541,9 -7,2 -7,2
Modekedjorna totalt 662,5 -7,6 -7,6
Ofördelat 0,2    
Finland totalt 772,3 -10,2 -10,5
Utlandet totalt 864,0 -8,3 -8,3
Stockmann totalt 1 636,3 -9,2 -9,4


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka