STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.10.2005 kl. 14.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2005

Stockmannkoncernens försäljning ökade i september med 6,8 procent och uppgick till 150,3 miljoner euro.

Varuhusgruppen uppvisade den bästa tillväxten, försäljningen ökade med 13 procent. Försäljningen i Finland ökade med 5 procent och försäljningen i utlandet med 39 procent. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror på det nya varuhuset i Moskva som öppnades i december, på utvidgningen av franchising-butiksnätet i Ryssland samt på en stark jämförelsebar tillväxt i Estland och Lettland.

Seppäläs försäljning ökade med 7 procent. Försäljningen i Finland ökade med 1 procent och i utlandet med 54 procent. Den starka tillväxten i utlandet beror både på ett utökat antal butiker och på en stark jämförelsebar försäljningsutveckling.

Stockmann Autos försäljning ökade med 2 procent.

Hobby Halls försäljning minskade med 7 procent. Hobby Halls försäljning i Finland minskade med 8 procent pga. avvikande marknadsföringsåtgärder och tidtabeller jämfört med fjolåret. Försäljningen i Estland och Lettland ökade, men totalförsäljningen i utlandet minskade med 4 procent som en följd av tillbakadragandet från marknaden i Litauen i början av året.

Försäljningen i september samt försäljningen från början av året

september januari-september januari- december

förändföränd
20052004 proc.20052004proc.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen63,360,25,0530,6503,05,5746,1
hemlandet Varuhusgruppen 24,2 17,4 39,1 178,9 125,7 42,3 192,7 utlandet Varuhusgruppen 87,5 77,6 12,7 709,5 628,7 12,9 938,8 totalt
Stockmann Auto*30,830,21,9313,4339,8-7,7437,1
Hobby Hall16,317,7-8,1121,7125,0-2,6180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet3,73,9-4,325,424,82,134,0
Hobby Hall totalt20,021,6-7,4147,1149,8-1,8214,4
Seppälä hemlandet9,99,90,794,689,85,4128,3
Seppälä utlandet2,01,354,115,510,547,915,4
Seppälä totalt11,911,26,8110,1100,29,8143,7
Fastigheter +0,10,1-7,50,70,7-3,10,9
övrigt
Hemlandet totalt120,4118,11,91 061,11 058,20,31 492,8
Utlandet totalt29,922,632,4219,7161,036,5242,1
Stockmann totalt*150,3140,76,81 280,81 219,25,11 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-september 8 procent och koncernens försäljningsökning 10 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka