Stockmanns resultatinformation år 2015

Helsingfors, Finland, 2014-11-13 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 13.11.2014 kl. 14.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2014 publiceras den 13 februari 2015. Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2014 publiceras vecka 9. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 11.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 19 mars 2015.

Delårsrapporterna för år 2015 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars den 29 april 2015
- delårsrapporten för januari–juni den 12 augusti 2015
- delårsrapporten för januari–september den 28 oktober 2015

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 14 dagars tyst period före publiceringen av delårsrapporterna och bokslutskommunikén.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka