Stockmannkoncernens omsättning i oktober 2014

Helsingfors, Finland, 2014-11-13 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.11.2014 kl. 13.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i oktober 2014 minskade med 6,8 procent jämfört med året innan och uppgick till 202,8 miljoner euro. Minskningen berodde delvis på valutaeffekter, huvudsakligen den ryska rubeln som försvagades med nästan 20 procent jämfört med euron. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 2,6 procent.

Varuhusgruppens omsättning ökade i Baltikum samt i rubel i Ryssland, men pga. den svaga ryska rubeln minskade omsättningen i euro. I Finland minskade omsättningen långsammare än de föregående månaderna tack vare den lyckade Galna Dagar-kampanjen. Affärsenhetens totala omsättning i euro minskade med 6,7 procent; omsättningen i Finland minskade med 6,3 procent och i utlandet med 7,5 procent.

Lindex omsättning var på samma nivå som fjolåret enligt jämförbara valutakurser, med tillväxt på de flesta marknaderna förutom i Sverige. Omsättningen i euro minskade med 5,2 procent pga. valutaeffekter. Seppäläs omsättning minskade med 20,3 procent eller med 8,1 procent om de 30 butikerna som stängts under de senaste 12 månaderna exkluderas. Modekedjorna-affärsenhetens totala omsättning minskade med 7,2 procent; omsättningen i Finland minskade med 5,7 procent och i utlandet med 7,5 procent.


Omsättningen (exklusive moms) i oktober 
10/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 90,0 -6,3
Varuhusgruppen utlandet 50,6 -7,5
Varuhusgruppen totalt 140,6 -6,7
Modekedjorna Finland 10,9 -5,7
Modekedjorna utlandet 51,3 -7,5
Modekedjorna totalt 62,2 -7,2
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 101,0 -6,2
Utlandet totalt 101,8 -7,5
Stockmann totalt 202,8 -6,8Omsättningen (exklusive moms) i januari-oktober 
1-10/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 591,8 -10,2 -10,6
Varuhusgruppen utlandet 298,3 -9,4 -9,4
Varuhusgruppen totalt 890,0 -9,9 -10,2
Modekedjorna Finland 110,9 -9,2 -9,2
Modekedjorna utlandet 497,5 -6,9 -6,9
Modekedjorna totalt 608,5 -7,3 -7,3
Ofördelat 0,2    
Finland totalt 702,9 -9,9 -10,3
Utlandet totalt 795,8 -7,8 -7,8
Stockmann totalt 1 498,7 -8,8 -9,0


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka