Publicering av Stockmanns delårsrapport för januari–september 2014

Helsingfors, Finland, 2014-10-22 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 22.10.2014 kl. 10.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari–september 2014 onsdagen den 29 oktober 2014 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas den 29 oktober 2014 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Koncernens ledning presenterar delårsrapporten och styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh berättar om strategiprocessens framskridande.

Ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä håller därutöver den 29 oktober 2014 kl. 11.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. den 29 oktober 2014 kl. 9.15 är tillgänglig på adressen
stockmanngroup.com. Frågor kan även på förhand skickas per e-post till adressen investor.relations@stockmann.com.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast den 28 oktober 2014 per e-post
info@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp


Nora Malin
kommunikationsdirektör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka