Stockmannkoncernens nya resultatprognos för år 2014, omsättningen i september och Galna Dagar-kampanjen i oktober

Helsingfors, Finland, 2014-10-14 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.10.2014 kl. 17.30 EET

Stockmanns pågående strategiprocess har som mål att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet. Processens slutresultat inverkar dock inte ännu på resultatet för år 2014. Stockmannvaruhusens Galna Dagar-kampanj uppnådde ett relativt bra försäljningsresultat i oktober, men både omsättningen och rörelseresultatet var på en låg nivå i september inom alla affärsverksamheter.

På grund av en svagare resultatutveckling än uppskattat, särskilt inom Seppäläs affärsverksamhet, samt osäkra utsikter för slutet av år 2014, har Stockmann reviderat sin resultatprognos för hela året. Stockmann uppskattar nu att koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär kommer att vara negativt år 2014.

Tidigare resultatprognos för år 2014 (publicerad den 12 juni 2014):
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning i euro under år 2014 kommer att vara mindre än år 2013. Koncernens rörelsevinst för år 2014 förväntas vara betydligt svagare än för år 2013.


Galna Dagar-kampanjens omsättning i oktober 2014

Omsättningen för varuhusens och nätbutikens Galna Dagar-kampanj, som pågick den 8­–12 oktober, var på fjolårets nivå enligt jämförbara valutakurser. Nätbutikens omsättning i Finland fortsatte att öka starkt, och även alla varuhus uppvisade ett gott resultat jämfört med sommarens och förhöstens svaga försäljningstrend.

Kampanjens omsättning i Baltikum ökade med 5 procent. Omsättningen i Ryssland i rubel ökade med 4 procent, men omsättningen i euro minskade med 10 procent. Omsättningen i Finland minskade med 2 procent, trots att nätbutikens försäljning ökade med 33 procent. Den sammanlagda omsättningen i euro minskade med 4 procent pga. rubelns svaga valutakurs.


Omsättningen i september 2014

Stockmannkoncernens omsättning i september 2014 minskade med 13,9 procent jämfört med året innan och uppgick till 133,3 miljoner euro. Svaga valutakurser för den ryska rubeln samt de svenska och norska kronorna fortsatte att negativt påverka omsättningen i euro. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 10,6 procent.

Varuhusgruppens omsättning ökade i Baltikum, men minskade i Ryssland och Finland. Affärsenhetens omsättning i euro minskade med 13,6 procent; omsättningen i Finland minskade med 13,1 procent och i utlandet med 14,6 procent.

Lindex omsättning minskade med 6,3 procent enligt jämförbara valutakurser. Omsättningen i euro minskade med 11,8 procent pga. valutakurseffekter. Seppäläs omsättning minskade med 30,1 procent. Antalet butiker i Ryssland har halverats jämfört med fjolåret, och målet är att stänga de resterande 16 butikerna under åren 2014 och 2015. Modekedjorna-affärsenhetens totala omsättning minskade med 14,3 procent; omsättningen i Finland minskade med 13,7 procent och i utlandet med 14,5 procent.


Omsättningen (exklusive moms) i september 
9/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 50,1 -13,1
Varuhusgruppen utlandet 23,7 -14,6
Varuhusgruppen totalt 73,8 -13,6
Modekedjorna Finland 10,2 -13,7
Modekedjorna utlandet 49,3 -14,5
Modekedjorna totalt 59,4 -14,3
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 60,3 -13,1
Utlandet totalt 73,0 -14,5
Stockmann totalt 133,3 -13,9


Omsättningen (exklusive moms) i januari-september 
1-9/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 501,8 -10,8 -11,3
Varuhusgruppen utlandet 247,7 -9,8 -9,8
Varuhusgruppen totalt 749,5 -10,5 -10,8
Modekedjorna Finland 100,0 -9,6 -9,6
Modekedjorna utlandet 446,3 -6,8 -6,8
Modekedjorna totalt 546,3 -7,3 -7,3
Ofördelat 0,2    
Finland totalt 601,9 -10,5 -10,9
Utlandet totalt 694,0 -7,9 -7,9
Stockmann totalt 1 295,9 -9,1 -9,3


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka