Stockmanns strategiprocess avancerar

Helsingfors, Finland, 2014-10-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 2.10.2014 kl. 9.00 EET

Stockmann har en pågående omvärderings- och revideringsprocess av koncernens strategi. Bolaget tar fr.o.m. den 1 januari 2015 i bruk en ny verksamhetsmodell bestående av tre affärsenheter: Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains. Stockmann Retail kommer i allt högre grad att fokusera på att utveckla Stockmanns varuhus och nätbutik stockmann.com, som har uppvisat snabb tillväxt på marknaden i Finland. Enheten Real Estate har som mål att optimera användandet av försäljningsutrymme i de fastigheter koncernen äger. Inom enheten Fashion Chains ser bolaget de största utvecklingsmöjligheterna hos Lindex, som har verksamhet i 16 länder.

Som en del av strategiprocessen utreder Stockmann strategiska alternativ för sina övriga detaljhandelsverksamheter Hobby Hall och Seppälä. En ny ägare söks för Hobby Halls distanshandelsverksamhet. Hobby Halls årliga omsättning uppgår till ca 100 miljoner euro, och bolaget har över en halv miljon stamkunder i Finland. För Seppäläs del har styrelsen beslutat att stegvis stänga Seppäläs resterande 16 butiker i Ryssland under slutet av år 2014 samt under år 2015.


Ny styrelse för Lindex

Lindex mål är att vara ett genuint globalt modevarumärke och att framgångsrikt expandera på de internationella marknaderna. För att stöda denna strategi, har bolagets extraordinära bolagsstämma valt en operativ styrelse för AB Lindex. I den nya styrelsen representerar tre medlemmar Stockmann,  medan två medlemmar är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Målet är att välja ytterligare en oberoende styrelsemedlem under slutet av året. Tidigare bestod Lindex styrelse av representanter inom Stockmannkoncernens ledning.

Den nya styrelsens ordförande är Per Sjödell, som är medlem i Stockmanns styrelse samt verkställande direktör för Fiskars Sweden. Stockmanns ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä samt styrelsemedlem och strategidirektör Kjell Sundström representerar också Stockmann i styrelsen.

Tracy Stone och Rossana Mariano har valts till styrelsen för att hämta med sig en bred erfarenhet av mode- och detaljhandel samt av internationell expansion. Tracy Stone, född 1962, brittisk medborgare, jobbar som global försäljningsdirektör på GANT. Hon har tidigare jobbat som verkställande direktör för GANT UK, direktör för House of Frasers kosmetikaffärsverksamhet, försäljnings- och detaljhandelsdirektör för SpaceNK, samt chef för Selfridges detaljhandelsverksamhet. Rossana Mariano, född 1962, svensk medborgare, är verkställande direktör och grundare av RMPR, en av de ledande lifestyle PR-byråerna i Sverige. Hon har en bred erfarenhet av mode- och mediebranschen, bl.a. från tidningen Damernas Värld, H&M, Nordiska Kompaniet (NK) samt konsultering för kunder såsom Louis Vuitton, Canada Goose, Gudrun Sjödén och L'Occitane.

Caroline Kull Magnusson och Ann-Britt Neckvall fortsätter som personalrepresentater i styrelsen, med Clary Erenmalm som suppleant.


Strategiprocessen fortgår till slutet av år 2014

Stockmannkoncernens nya strategi godkänns innan utgången av året. Rekryteringsprocessen av en ny verkställande direktör framskrider planenligt vid sidan av strategiarbetet.

Närmare information:
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande, tel. + 358 40 524 7730

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka