Utnämningar i Stockmanns ledning

Helsingfors, Finland, 2014-10-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 2.10.2014 kl. 9.00 EET

Som ett resultat av Stockmannkoncernens nya struktur har följande utnämningar gjorts inom Stockmanns ledning från och med den 1 november 2014.

Jouko Pitkänen (född 1971), eMBA, har utnämnts till direktör för affärsenheten Stockmann Retail. Han kommer att leda detaljhandelsverksamheten inom Stockmanns varuhus och nätbutik. Jouko Pitkänen är i dag direktör för Stockmanns varuhus i Ryssland och Baltikum. Han har innehaft ett flertal chefspositioner inom försäljning på Stockmann, såsom utvecklingsdirektör för försäljningen samt direktör för varuhusen i Åbo och i Moskva.

Tove Westermarck (född 1968), ekon.mag., har utnämnts till utvecklingsdirektör. Hon ansvarar för att koncernens nya strategi implementeras inom Stockmann Retail och Real Estate-enheterna. Tove Westermarck är i dag direktör för varuhusgruppens distanshandel och hon leder även strategiprocessen inom Stockmann Retail. Hon har tidigare verkat som direktör för varuhusen i Ryssland och i andra chefspositioner inom försäljnings- och marknadsföringsfunktionerna på Stockmann.

Björn Teir (född 1969), pol.mag., har utnämnts till direktör för affärsenheten Real Estate. Han kommer att ansvara för förvaltningen och uthyrningen av Stockmanns fastigheter i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga. Björn Teir har över 10 års erfarenhet av ledningsuppgifter inom fastighetsaffärsverksamhet, för närvarande som VD för Forum Capita och Mercator som äger Forum-kvarterets fastigheter och driver köpcentret Forum i Helsingfors.

Alla ovannämnda personer kommer att rapportera till verkställande direktören och de är medlemmar i Stockmannkoncernens ledningsgrupp.

Lauri Veijalainen (född 1968), NaK, har utnämnts till biträdande direktör, Real Estate. Han rapporterar till direktören för Real Estate. Han fortsätter också som medlem av koncernens ledningsgrupp och som utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet, och rapporterar för denna del till verkställande direktören.

Ledningsgruppen kommer från och med den 1 november 2014 att bestå av följande medlemmar:
- Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande, tf. verkställande direktör
- Ingvar Larsson, direktör, Fashion Chains
- Jukka Naulapää, direktör, juridiska ärenden
- Heini Pirttijärvi, personaldirektör
- Jouko Pitkänen, direktör, Stockmann Retail
- Kjell Sundström, strategidirektör
- Björn Teir, direktör, Real Estate
- Lauri Veijalainen, biträdande direktör, Real Estate
- Pekka Vähähyyppä, vice verkställande direktör, ekonomidirektör
- Tove Westermarck, utvecklingsdirektör

Ytterligare uppgifter om ledningsgruppens medlemmar finns på Stockmannkoncernens hemsida.


Närmare information:
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande, tel. +358 40 524 7730
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia


 

 

Tillbaka