Stockmannkoncernens omsättning i augusti 2014

Helsingfors, Finland, 2014-09-11 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.9.2014 kl. 8.30 EET

Stockmannkoncernens omsättning i augusti 2014 minskade med 9,1 procent jämfört med året innan och uppgick till 138,5 miljoner euro. Svaga valutakurser för den ryska rubeln samt de svenska och norska kronorna fortsatte att negativt påverka omsättningen i euro. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 6,3 procent.

Varuhusgruppens omsättning ökade i Baltikum samt i rubel i Ryssland, men den svaga utvecklingen i Finland fortsatte. Enhetens totala omsättning i euro minskade med 10,7 procent; omsättningen i Finland minskade med 13,8 procent och i utlandet med 3,0 procent.

Enligt jämförbara valutakurser var Lindex omsättning på fjolårets nivå. På grund av valutaeffekter minskade dock omsättningen i euro med 5,2 procent. Seppäläs omsättning minskade med 20,7 procent, delvis pga. stängning av flera olönsamma butiker i Ryssland under de senaste 12 månaderna. Modekedjornas totala omsättning minskade med 7,4 procent; omsättningen i Finland minskade med 9,8 procent och i utlandet med 6,9 procent.


Omsättningen (exklusive moms) i augusti 
8/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 49,8 -13,8
Varuhusgruppen utlandet 22,8 -3,0
Varuhusgruppen totalt 72,6 -10,7
Modekedjorna Finland 12,0 -9,8
Modekedjorna utlandet 53,9 -6,9
Modekedjorna totalt 65,9 -7,4
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 61,9 -13,0
Utlandet totalt 76,7 -5,8
Stockmann totalt 138,5 -9,1

Omsättningen (exklusive moms) i januari-augusti 
1-8/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 451,7 -10,6 -11,1
Varuhusgruppen utlandet 224,0 -9,3 -9,3
Varuhusgruppen totalt 675,6 -10,1 -10,5
Modekedjorna Finland 89,8 -9,1 -9,1
Modekedjorna utlandet 397,0 -5,7 -5,7
Modekedjorna totalt 486,8 -6,4 -6,4
Ofördelat 0,2    
Finland totalt 541,7 -10,2 -10,7
Utlandet totalt 621,0 -7,1 -7,1
Stockmann totalt 1 162,6 -8,6 -8,8


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka