STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 22.9.2005 kl. 13.15

STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2006

Stockmanns bokslutsinformation för år 2005 publiceras 8.2.2006. Årsberättelsen utkommer vecka 9. Ett börsmeddelande om bolagsstämman ges 21.3.2006.

Delårsrapporten för de tre första månaderna år 2006 publiceras 26.4.2006. Delårsrapporten för sex månader publiceras 9.8.2006, och för nio månader 25.10.2006.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka