Uppgifterna för Stockmanns verkställande direktör övergår temporärt till styrelseordförande

Helsingfors, Finland, 2014-08-26 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 26.8.2014 kl. 8.30 EET

Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör Hannu Penttilä har meddelat att han lämnar sin tjänst som bolagets verkställande direktör den 26 augusti 2014. Såsom tidigare meddelats, går han i pension den 31 december 2014.

Stockmanns styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh sköter vid sidan av sin egen tjänst temporärt tjänsten som verkställande direktör.

Förnyelsen av bolagets strategi fortgår enligt plan. En ny verkställande direktör samt direktörer för enheterna Stockmann Retail och Real Estate utnämns innan utgången av året. Inom den operativa verksamheten koncenterar man nu sig på att göra upp verksamhetsplaner samt budget för år 2015.

”Stockmanns strategi är under omarbetning, och i den är jag självfallet inte involverad, eftersom andra ansvarar för dess förverkligande. Nu när blicken inom den operativa verksamheten riktas mot nästa års verksamhetsplaner och utnämnande av nya nyckelpersoner, är det en lämplig tidpunkt för mig att stiga åt sidan”, konstaterar Hannu Penttilä.

Närmare information:
styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, tel. 040 524 7730


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka