Stockmannkoncernens omsättning i juli 2014

Helsingfors, Finland, 2014-08-13 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.8.2014 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i juli 2014 minskade med 9,4 procent jämfört med året innan och uppgick till 133,4 miljoner euro. Svaga valutakurser för den ryska rubeln samt de svenska och norska kronorna fortsatte att negativt påverka omsättningen i euro. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 6,0 procent.

Varuhusgruppens omsättning minskade med 13,6 procent. Omsättningen minskade med 14,3 procent i Finland och med 12,3 procent i utlandet. Den tidiga inledningen av sommarrean i Ryssland hade en negativ inverkan på omsättningen i juli.

Modekedjornas omsättning minskade med 4,7 procent. Omsättningen minskade med 2,2 procent i Finland och med 5,4 procent i utlandet. Enligt jämförbara valutakurser ökade Lindex omsättning med 3,3 procent, men pga. valutaeffekter minskade omsättningen i euro med 3,1 procent. Seppäläs omsättning minskade med 12,5 procent, delvis pga. stängning av flera olönsamma butiker i Ryssland under de senaste 12 månaderna.


Omsättningen (exklusive moms) i juli 
7/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 43,9 -14,3
Varuhusgruppen utlandet 24,0 -12,3
Varuhusgruppen totalt 67,9 -13,6
Modekedjorna Finland 14,1 -2,2
Modekedjorna utlandet 51,4 -5,4
Modekedjorna totalt 65,5 -4,7
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 58,0 -11,5
Utlandet totalt 75,4 -7,7
Stockmann totalt 133,4 -9,4


Omsättningen (exklusive moms) i januari-juli 
1-7/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 401,8 -10,1 -10,8
Varuhusgruppen utlandet 201,2 -10,0 -10,0
Varuhusgruppen totalt 603,1 -10,1 -10,5
Modekedjorna Finland 77,8 -9,0 -9,0
Modekedjorna utlandet 343,1 -5,6 -5,6
Modekedjorna totalt 420,9 -6,2 -6,2
Ofördelat 0,2    
Finland totalt 479,8 -9,8 -10,4
Utlandet totalt 544,3 -7,2 -7,2
Stockmann totalt 1 024,1 -8,5 -8,7

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka