Publicering av Stockmanns delårsrapport för januari–juni 2014

Helsingfors, Finland, 2014-08-05 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 5.8.2014 kl. 12.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari–juni 2014 onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas den 13 augusti 2014 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh berättar om koncernens strategiprocess.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver den 13 augusti 2014 kl. 11.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. den 13 augusti 2014 kl. 9.15 är tillgänglig på adressen
stockmanngroup.com.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast den 12 augusti 2014 per e-post
info@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX

Centrala massmedia

Tillbaka