STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.9.2005 kl. 12.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2005

Stockmannkoncernens försäljning ökade i augusti med 9,4 procent och uppgick till 143,6 miljoner euro.

Varuhusgruppen uppvisade den starkaste försäljningsökningen, dvs. 16 procent bättre än året innan. Försäljningen i Finland ökade med 12 procent och i utlandet med 34 procent. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror på det nya varuhuset i Moskva som öppnades i december 2004, på Zara- kedjans utökade butiksnät i Ryssland samt på en stark jämförbar tillväxt på de baltiska marknaderna.

Seppäläs försäljning ökade med 5 procent. Försäljningen i Finland ökade med 1 procent och i utlandet med 38 procent. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror både på en god jämförbar försäljningsökning och delvis på nya butiker.

Stockmann Autos försäljning ökade med 1 procent.

Hobby Halls försäljning ökade något. I Finland var Hobby Halls försäljning på fjolårets nivå och ökade i Baltikum med 3 procent som en följd av den goda försäljningsutvecklingen i Estland.

Försäljningen i augusti samt försäljningen från början av året

augusti januari-augusti januari- december

förändföränd
20052004 proc.20052004proc.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen61,555,011,7467,4442,75,6746,1
hemlandet Varuhusgruppen 19,6 14,7 33,8 154,7 108,3 42,8 192,7 utlandet Varuhusgruppen 81,1 69,7 16,4 622,0 551,0 12,9 938,8 totalt
Stockmann Auto*32,832,50,8282,6309,5-8,7437,1
Hobby Hall14,114,2-0,3105,4107,3-1,7180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet2,52,43,321,620,93,334,0
Hobby Hall totalt16,616,60,2127,1128,2-0,9214,4
Seppälä hemlandet10,810,70,684,779,96,0128,3
Seppälä utlandet2,21,638,013,59,247,015,4
Seppälä totalt13,012,35,498,289,110,2143,7
Fastigheter +0,10,10,60,60,9
övrigt
Hemlandet totalt119,3112,56,0940,7940,10,11 492,8
Utlandet totalt24,318,730,1189,8138,437,1242,1
Stockmann totalt*143,6131,29,41 130,51 078,54,81 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-augusti 9 procent och koncernens försäljningsökning 10 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka