Stockmannkoncernens omsättning i juni 2014

Helsingfors, Finland, 2014-07-11 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.7.2014 kl. 13.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i juni 2014 minskade med 7,7 procent jämfört med året innan och uppgick till 151,2 miljoner euro. Nedgången berodde delvis på svaga valutakurser för den ryska rubeln samt de svenska och norska kronorna. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 5,0 procent.

Varuhusgruppens omsättning minskade med 7,0 procent. Omsättningen minskade med 9,7 procent i Finland och med 1,2 procent i utlandet. Omsättningen i rubel ökade kraftigt i varuhusen i Ryssland där sommarrean startade en vecka tidigare än år 2013.

Modekedjornas omsättning minskade med 8,7 procent. Omsättningen minskade med 16,0 procent i Finland och med 6,9 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro minskade med 5,2 procent men omsättningen enligt jämförbara valutakurser var nästan på samma nivå som året innan. Seppäläs omsättning minskade med 28,3 procent, som delvis berodde på stängningar av flera olönsamma butiker under den första halvan av år 2014.
 

Omsättningen (exklusive moms) i juni 
6/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 53,3 -9,7
Varuhusgruppen utlandet 27,8 -1,2
Varuhusgruppen totalt 81,1 -7,0
Modekedjorna Finland 12,2 -16,0
Modekedjorna utlandet 57,9 -6,9
Modekedjorna totalt 70,1 -8,7
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 65,5 -10,8
Utlandet totalt 85,7 -5,2
Stockmann totalt 151,2 -7,7Omsättningen (exklusive moms) i januari-juni   
1-6/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 358,0 -9,6 -10,3
Varuhusgruppen utlandet 177,2 -9,6 -9,6
Varuhusgruppen totalt 535,2 -9,6 -10,1
Modekedjorna Finland 63,7 -10,3 -10,3
Modekedjorna utlandet 291,7 -5,6 -5,6
Modekedjorna totalt 355,4 -6,5 -6,5
Ofördelat 0,1    
Finland totalt 421,8 -9,6 -10,2
Utlandet totalt 468,9 -7,2 -7,2
Stockmann totalt 890,7 -8,3 -8,6Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 

Tillbaka