Stockmanns kostnadsinbesparingsprogram framskrider: ny verksamhetsmodell för varuhusen i Finland, sparåtgärderna fortsätter inom stödfunktionerna

Helsingfors, Finland, 2014-06-03 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 3.6.2014 kl. 8.30 EET

Samarbetsförhandlingarna som inleddes den 22 april 2014 inom Stockmanns varuhus har avslutats. Baserat på förhandlingarna har beslutats om en ny verksamhetsmodell för varuhusen i Finland. I den nya verksamhetsmodellen som fokuserar sig på försäljning, centraliseras administrativa och stödfunktioner, minskas förmännens antal och riktas arbetstimmar till de livligaste kommerstidpunkterna. För kundservice per telefon och eletroniska kanaler grundas ett centraliserat kundservicecenter. Med förändringarna eftersträvas jämförbara årliga inbesparingar på ca 10 miljoner euro, som i fullo förverkligas fr.o.m. år 2015.

Personalminskningen blir mindre än uppskattat. En betydande del av minskningarna kan förverkligas genom att ändra heltidsanställningar till deltidsanställningar och genom att minska antalet avtalade timmar för deltidsanställda, med vilken erhölls en minskning motsvarande 110 årsverken. Dessutom minskas i varuhusen ca 180 arbetsplatser (130 årsverken) av vilka uppsägningar gäller ca 110 personer, resten består av frivilliga uppsägningar och pensioneringar. Personalminskningen gäller inte kundservicen i nätbutikerna. Förhandlingarna berörde ca 3 200 personer, och då förhandlingarna inleddes uppskattades minskningen vara högst 330 årsverken.

Inverkan på varje medarbetares anställningsförhållande klarnar fram till hösten 2014, då även den slutliga personalminskningen och antalet uppsägningar preciseras.


Samarbetsförhandlingar inleds inom stödfunktionerna

Stockmanns kostnadsinbesparingsprogram för att förbättra lönsamheten fortsätter. Förutom tidigare tillkännagivna åtgärder är målet att uppnå årliga tilläggsinbesparingar på 7 miljoner euro, som till fullo skulle förverkligas fr.o.m. år 2015. Målet är att bedöma effektiviteten och personalresurserna speciellt i stödfunktionerna så att bolagets kostnadsstruktur skulle motsvara det rådande svaga marknadsläget.

För att uppnå ytterligare inbesparingar inleder Stockmann samarbetsförhandlingar som gäller största delen av varuhusgruppens stödfunktioner och koncernadministrationen i Finland. Förhandlingarna berör ca 1 200 personer. Minskningsbehovet uppskattas till högst 180 personer.

Förhandlingarna beräknas avslutas tidigast i slutet av augusti 2014. Framskridandet av åtgärderna redovisas i delårsrapporterna och vid behov separat.


Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör, tel. (09) 121 5230

Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka