Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä går i pension i slutet av år 2014

Helsingfors, Finland, 2014-05-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 23.5.2014 kl. 9.00 EET

Verkställande direktör Hannu Penttilä har meddelat Stockmann Oyj Abp:s styrelse att han går i pension den 31 december 2014. Penttiläs VD-period förlängdes tillsvidare då hans avtalade pensionsålder uppnåddes på våren 2013.

”Hannu Penttiläs Stockmannkarriär inrymmer olika ledningsuppgifter i över 35 års tid, och hans 13-årsperiod som verkställande direktör har varit exceptionellt lång. Under denna tid har Stockmann förändrats från ett hemmamarknadsbolag till en internationell detaljhandelskoncern. Förvärvet av Lindex och byggandet av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg har varit djärva och lyckade projekt. Jag vill redan nu varmt tacka Hannu för hans utmärkta arbete att utveckla bolaget”, säger Stockmanns styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh.

Stockmanns styrelse har beslutat att inleda en process om att omvärdera och revidera den nuvarande strategin. Processens slutresultat kan ha en betydande inverkan på affärsverksamhetens nuvarande strukturer. Målet är att godkänna en ny strategi för koncernen inom de följande sex månaderna. Rekryteringsprocessen av en ny verkställande direktör framskrider vid sidan av strategiarbetet, och är länkad till slutresultatet.

Styrelsen deltar aktivt i ledningen av strategiprocessen. Styrelsemedlem Kjell Sundström har anställts av bolaget som strategidirektör för en period om 6 till 12 månader under vilken tid han leder strategiprocessen. Sundström rapporterar till styrelseordförande.

Varuhusgruppens direktör Maisa Romanainen och modekedjornas direktör Göran Bille leder strategiarbetet inom sina egna enheter, tillsammans med ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä.

Närmare information:
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande, tel. 040 524 7730
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka