Stockmannkoncernens omsättning i april 2014

Helsingfors, Finland, 2014-05-15 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 15.5.2014 kl. 15.30 EET

Stockmannkoncernens omsättning i april 2014 minskade med 10,4 procent jämfört med året innan och uppgick till 190,0 miljoner euro. Minskningen berodde främst på svaga valutakurser för den ryska rubeln samt de svenska och norska kronorna. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 5,6 procent. April hade pga. påskens infallande i många länder två försäljningsdagar färre än år 2013.

Varuhusgruppens omsättning minskade med 11,5 procent. Omsättningen minskade med 11,3 procent i Finland, där den svaga marknadssituationen fortsättningsvis påverkade försäljningen negativt. Omsättningen i euro minskade med 11,9 procent i utlandet. Omsättningen i rubel ökade i de ryska varuhusen. Omsättningen ökade även i Baltikum. Omsättningen för Galna Dagar-kampanjen var nära fjolårets nivå enligt jämförbara valutakurser, men minskade med 6 procent i euro.

Modekedjornas omsättning minskade med 8,0 procent. Omsättningen i Finland minskade med 13,0 procent och omsättningen i utlandet minskade med 6,9 procent. Lindex omsättning i euro minskade med 4,3 procent pga. valutaeffekter. Enligt jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 2,5 procent med tillväxt på de flesta marknaderna. Seppäläs omsättning minskade med 30,8 procent. Minskningen berodde delvis på butiksstängningar i Ryssland under de senaste 12 månaderna.


Omsättningen (exklusive moms) i april 
4/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 84,2 -11,3
Varuhusgruppen utlandet 46,8 -11,9
Varuhusgruppen totalt 131,0 -11,5
Modekedjorna Finland 9,4 -13,0
Modekedjorna utlandet 49,6 -6,9
Modekedjorna totalt 59,0 -8,0
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 93,6 -11,4
Utlandet totalt 96,4 -9,4
Stockmann totalt 190,0 -10,4


Omsättningen (exklusive moms) i januari-april 
1-4/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 246,5 -9,8 -10,8
Varuhusgruppen utlandet 126,2 -10,9 -10,9
Varuhusgruppen totalt 372,7 -10,2 -10,9
Modekedjorna Finland 37,7 -7,9 -7,9
Modekedjorna utlandet 175,1 -5,1 -5,1
Modekedjorna totalt 212,8 -5,6 -5,6
Ofördelat 0,1    
Finland totalt 284,2 -9,4 -10,3
Utlandet totalt 301,3 -7,6 -7,6
Stockmann totalt 585,6 -8,5 -9,0


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka