Stockmannkoncernens CSR-rapport 2013 publicerad

Helsingfors, Finland, 2014-04-29 12:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Företagsmeddelande 29.4.2014

Stockmanns CSR-rapport för år 2013 redogör för resultaten i bolagets ansvarsarbete. Under året fortsatte Stockmanns långsiktiga verksamhet för att öka transparensen och bevakningen inom leveranskedjan. I maj 2013 förband sig bolaget som det första företaget i Finland till Bangladesh Accord-avtalet om att förbättra fabrikssäkerheten. Lindex publicerade en lista över de fabriker som tillverkar Lindex produkter på sin webbplats. Stockmann publicerar även i dag en lista över de fabriker som används vid tillverkningen av Stockmanns egna modeprodukter.

”Under år 2013 genomförde vi en omfattande undersökning bland våra intressentgrupper. Den feedback som vi fått om undersökningen har gett nya riktlinjer för vår verksamhet. Vårt mål är att tillsammans med våra medarbetare och partners ta hänsyn till aspekter som berör ansvar genom hela värdekedjan”, säger Nora Malin, Stockmanns kommunikationsdirektör.

”Vi har till exempel svarat på intressentgruppernas önskemål om en ökad transparens inom leveranskedjan och i samband med publiceringen av CSR-rapporten publicerar vi också en lista över de fabriker som används vid tillverkningen av Stockmanns egna modemärken. Från och med hösten 2014 kommer dessa produkter att förses med uppgifter om ursprungsland”, säger Malin.

Höjdpunkter inom ansvarsarbetet under år 2013 var:

En allt mer transparent leveranskedja

Stockmannkoncernen anslöt sig i maj 2013 som det första finska företaget till avtalet om brand- och fabrikssäkerhet i Bangladesh (The Accord on Fire and Building Safety).

Lindex publicerade sin lista över leverantörer och fabriker år 2013. Stockmann publicerade som första finska företag en motsvarande lista för de egna modemärkena på bolagets webbplats den 29 april 2014. Seppäläs lista kommer att publiceras senare under år 2014.

Inom leveranskedjan för de egna modemärkena genomfördes totalt 378 revisioner och fabriksinspektioner. Därutöver genomfördes 21 elinspektioner i fabriker som bolaget använder i Bangladesh.

Vi verkar för miljön

Sorteringsgraden på 96,2 procent i varuhusen i Finland är bland de bästa inom handelsbranschen.

Beräkningen av koldioxidfotavtrycket genomfördes för första gången centraliserat och dess omfattning förbättrades bland annat när det gäller avfallshanteringen i Ryssland och importfrakterna.

Fler ansvarsfulla material användes i modeprodukter: Under rapportåret fanns över 12 miljoner produkter tillverkade av ekologisk bomull, återvunna fibrer, Tencel-fibrer eller Better Cotton-bomull till försäljning.

I samarbete med kunderna

Under år 2103 började Stockmannvaruhusen i Finland samarbeta med projektet Nya Barnsjukhuset 2017.

Tillsammans med sina kunder deltog Lindex för elfte gången i Rosa Bandet-kampanjen och samlade in över 1,2 miljoner euro till kampen mot bröstcancer.

Stockmannkoncernens CSR-rapport 2013 har publicerats på bolagets webbplats på finska, svenska och engelska. Som rapportens referensram används Global Reporting Initiative (GRI) G3-rapporteringsdirektivet. GRI-indikatorerna har valts utifrån hur viktiga de är och de presenteras i ett separat avsnitt i rapporten.

CSR-rapport 2013:

http://www.stockmanngroup.fi/documents/10157/17248/CSR+2013+SWE.pdf
GRI-innehållsjämförelse (på engelska):
http://www.stockmanngroup.fi/documents/10157/17247/GRI+index+web.pdf
Lista över fabriker som tillverkar Stockmanns egna modeprodukter:
http://www.stockmanngroup.fi/sv/leverantor-och-fabrikslista

Närmare information
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör


Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka