Stockmann förnyar verksamhetsmodellen för sina varuhus i Finland: målet med strukturförnyelsen är en försäljnings- och kundservicefokuserad organisation

Helsingfors, Finland, 2014-04-15 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 15.4.2014 kl. 8.30 EET

Stockmanns varuhusgrupp fortsätter att genomföra strukturförändringar. I den rådande svaga marknadssituationen inom detaljhandeln är målet att bilda en effektiv försäljningsfokuserad organisation, som betjänar både varuhusens och nätbutikernas kunder. Med förändringarna eftersträvas jämförbara årliga inbesparingar på ca 10 miljoner euro. Inbesparingarna skulle i fullo förverkligas fr.o.m. år 2015.

”Vi gjorde redan år 2013 flera bestående och tillfälliga kostnadsinbesparingar, med vilka vi uppnådde inbesparingar på ca 30 miljoner euro. Med tillfälliga åtgärder, såsom permitteringar och minskandet av mängden säsongarbetare, kan vi inte längre uppnå tilläggsinbesparingar utan att riskera kundservicen. Vi måste fortsätta att genomföra strukturella förnyelser och säkerställa att varuhusens försäljningsproffs fullt kan koncentrera sig på försäljningsarbetet”, berättar varuhusgruppens direktör Maisa Romanainen.

”Trots genomförda kostnadsinbesparingar minskade Stockmanns resultat i Finland klart under år 2013. Ingen vändning mot bättre tider finns inom synhåll, då konsumenternas köpkraft skärs ned och förtroendet för ekonomin är på en låg nivå. För att vi skall kunna bibehålla konkurrenskraften i våra varuhus, måste vi förnya våra strukturer”, fortsätter Maisa Romanainen.

Som en följd av den planerade nya organisationsmodellen inleder Stockmann samarbetsförhandlingar som berör personalen i varuhusen i Finland, kundservicen i nätbutikerna Stockmann.com och Akateeminen.com samt eftermarknadsföringen, dvs. sammanlagt ca 3 200 personer. Enligt förhandlingsförslaget kan omorganiseringarna leda till en minskning på högst 330 årsverken. Dessutom förhandlas om bl.a. förändringar i arbetsbeskrivningarna.

De planerade förändringarna är en del av Stockmanns konstnadsinbesparingsprogram som inleddes på våren 2013. Tidigare har informerats om strukturella förnyelser inom varuhusgruppens marknadsföring och logistik. Strukturförändringar kartläggs fortsättningsvis inom övriga delar av organisationen.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558
Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör, tel. (09) 121 5230


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka