Stockmannkoncernens omsättning i mars samt Galna Dagar-kampanjen i april 2014

Helsingfors, Finland, 2014-04-14 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.4.2014 kl. 15.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i mars 2014 minskade med 4,7 procent jämfört med året innan och uppgick till 141,1 miljoner euro. Minskningen berodde på valutakurser, då den ryska rubeln jämfört med euron nådde sin lägsta nivå någonsin, och även de svenska och norska kronorna var klart svagare än för ett år sedan. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser ökade med 0,4 procent.

Varuhusgruppens omsättning minskade med 5,5 procent. Omsättningen minskade med 2,6 procent i Finland och med 11,5 procent i utlandet. Omsättningen ökade i de baltiska varuhusen, men omsättningen i Ryssland fortsatte minska pga. den försvagade rubeln.

Modekedjornas omsättning minskade med 3,6 procent. Omsättningen i Finland minskade med 1,8 procent och omsättningen i utlandet minskade med 4,0 procent. Lindex omsättning i euro minskade med 2,4 procent. Enligt jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 4,0 procent. Seppäläs omsättning minskade med 11,7 procent. Minskningen berörde särskilt Ryssland pga. stängda butiker och den svaga rubeln.


Galna Dagar-kampanjens omsättning i april

Omsättningen för varuhusens Galna Dagar-kampanj, som gick av stapeln i april, var nära fjolårets nivå enligt jämförbara valutakurser, men minskade med 6 procent i euro. Omsättningen i Baltikum ökade med 2 procent. Omsättningen i euro i Ryssland minskade med 12 procent, men omsättningen i rubel ökade med 8 procent. Omsättningen i Finland minskade med 5 procent trots den kraftiga försäljningstillväxten i nätbutiken.

Omsättningen (exklusive moms) i mars
  
3/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 58,8 -2,6
Varuhusgruppen utlandet 25,6 -11,5
Varuhusgruppen totalt 84,4 -5,5
Modekedjorna Finland 9,7 -1,8
Modekedjorna utlandet 47,0 -4,0
Modekedjorna totalt 56,7 -3,6
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 68,4 -2,3
Utlandet totalt 72,7 -6,8
Stockmann totalt 141,1 -4,7Omsättningen (exklusive moms) i januari-mars
  
1-3/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 162,3 -9,0 -10,6
Varuhusgruppen utlandet 79,4 -10,4 -10,4
Varuhusgruppen totalt 241,7 -9,5 -10,6
Modekedjorna Finland 28,3 -6,1 -6,1
Modekedjorna utlandet 125,5 -4,3 -4,3
Modekedjorna totalt 153,8 -4,7 -4,7
Ofördelat 0,1    
Finland totalt 190,6 -8,5 -9,8
Utlandet totalt 205,0 -6,8 -6,8
Stockmann totalt 395,6 -7,6 -8,3


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka